20. 10. 2019  18:50 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Urban, CSc.
Identifikačné číslo: 2435
Univerzitný e-mail: frantisek.urban [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Adamová
Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Adamová
Zníženie spotrieb tepla v bytových a nebytových domoch a ich vplyv na náklady na teplo
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Bačík
Dodávka tepla z jadrovej elektrárne
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Bačík
Modelovanie dávkovej záťaže v obslužných priestoroch JE
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oliver Bachorík
Systém pre udržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe reaktora
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Balúch
Možnosti zníženia nákladov na teplo v bytovom objekte
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Bátovský
Analýza chladenia vložného okruhu generátora parnej turbíny
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emil Belan
Požiadavky na kvalitu vody v jadrovej elektrárni
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Benedik
Technicko - ekonomický návrh spaľovania biomasy v tepelnom zdroji
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Bereznai, PhD.
Termokinetická a hydraulická analýza prúdenia chladiva v palivovej kazete tlakovodného reaktora
júl 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Bielik
Modernizácia riadenia technológie čerpacích staníc technickej vody v jadrovej elektrárni
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Bilačič
Vplyv ceny zemného plynu na variabilnú zložku tepla
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bisák
Analýza ohrevu a dochladzovania héliovej slučky STU
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Bočkay
Čistenie odpadných vôd v JE
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bystrík Boriščák
Analýza prevádzky nízkotlakových regeneračných ohrievačov v sekundárnom okruhu jadrovej elektrárne VVER 440
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Čerey
Vplyv dodávky tepla na prevádzku jadrovej elektrárne
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Dott. Mgr. Ján Čulík
Energetická, environmentálna a ekonomická analýza zásobovania teplom objektov inovovanými tepelnými čerpadlami vzduch voda
jún 2022Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Danko
Návrh modelu héliovej chladiacej slučky s prirodzenou cirkuláciou
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Dedinská
Merania na fyzikálnom modeli palivovej kazety II. jadrového reaktora VVER 440
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dúbravka
Analýza spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dúbravka
Úspora nákladov na teplo v objekte školy
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Fekiač
Stanovenie neistoty koeficienta kazetovej nerovnomernosti rozloženia výkonu aktívnej zóny reaktora VVER 440
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Alexandra Ferenczyová
Rozsah kontrol a skúšok vybraných energetických zariadení počas výstavby a uvádzania do prevádzky JE
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Fodor, PhD.
Optimalizácia prevádzky zdrojov v sústave centralizovaného zásobovania teplom
júl 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Gažo
Vplyv cien palív na variabilnú zložku ceny tepla
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Gunár
Zdroje vlastnej spotreby v jadrovej elektrárni
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hamlíková
Zásobovanie jadrovej elektrárne surovou vodou
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Havetta
Zariadenia vyvedenia výkonu z jadrovej elektrárne
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Hermanský, PhD.
Analýza prúdenia chladiva cez aktívnu zónu tlakovodného reaktora
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Hollý
Prúdenie vody vo fyzikálnom modeli II. palivovej kazety jadrového reaktora
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Hollý
Úspora nákladov na prípravu teplej vody v bytovom dome
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Horňák
Odvod plynov na uzle poistných ventilov kompenzátora objemu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Hrčka
Analýza cien tepla v jestvujúcich sústavách centralizovaného zásobovania teplom
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Leo Hrtan
Možnosti inštalácie fotovoltických panelov na streche Strojníckej fakulty STU
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Leo Hrtan
Vykurovanie plynojemov barbotážnej veže
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Chabreček
Hlavné zariadenia primárneho okruhu JE s tlakovodným reaktorom
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladislav Chovanec
Analýza prevádzky regulačnej armatúry pre dodávku kyslíka v systéme spaľovania vodíka v JE VVER 440
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladislav Chovanec
Meranie prietoku hélia v experimentálnej héliovej slučke STU
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Slavomír Ivan
Vodné hospodárstvo v jadrovej elektrárni
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Kabát
Analýza vplyvu extrémneho vetra na spoľahlivosť vysokotlakového systému havarijného chladenia jadrového reaktora VVER440
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kašuba
Riešenie dlhodobej recirkulácie chladiva v posthavarijných podmienkach LOCA havárie
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Keder
Aktualizácia bilancie spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Keder
Bilancia spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Miroslav Keder
Bilancia spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Keder
Energetická bilancia budovy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Koleda
Návrh rekonštrukcie fyzikálneho modelu palivovej kazety
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Kollár
Technológia úpravy chladiacej vody v jadrovej elektrárni
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Kordoš
Bezpečnosť prevádzky jadrového reaktora
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Koreňovský
Technicko-ekonomické hodnotenie prevádzky paroplynového cyklu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Fyzikálny model palivovej kazety
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kovár
Analýza spoľahlivosti hydroakumulátorov v závislosti od iniciačnej udalosti havárie s únikom chladiva reaktora
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kovár
Seizmická odolnosť bezpečnostných systémov JE
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Kozel
Možnosti zvýšenia kapacity medziskladu vyhoreného paliva
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Kozel
Spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Kušnier
Teplotové polia v palivových prútikoch v stacionárnych režimoch prevádzky JE VVER 440
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Lisický
Analýza nákladov na energie v bytovom dome
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Matej Mančík
Aplikácia monitoru rizika na hodnotenie frekvencie tavenia aktívnej zóny pre definované stavy systémov a prvkov jadrového bloku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Marošík
Zvyšovanie výkonu blokov jadrových elektrární VVER 440
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Mikleš
Bilancia energetických zdrojov v teplárni
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Minár
Návrh rekonštrukcie tepelných zdrojov a rozvodov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Mária Mizerová
Vplyv prevádzkových stavov strojov a zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne VVER 440 na jej termickú účinnosť
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Moravčík
Kogeneračná výroba elektrickej energie a tepla
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radoslav Okosy
Systém dezaktivácie hlavného cirkulačného čerpadla v jadrovej elektrárni
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Orolín
Vplyv prevádzkových stavov strojov a zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne VVER 440 na jej termickú účinnosť
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Orolín
Vplyv prevádzkových stavov strojov a zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne VVER 440 na jej termickú účinnosť
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Palenčár
Možnosti spaľovania kalu v teplárni
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Róbert Pásztor
Trendy vo výstavbe jadrových elektrární
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Petrovič
Podpora informovanosti konečných spotrebiteľov tepla
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Račko
Úprava cirkulačnej chladiacej vody v jadrovej elektrárni
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Samseliová
Optimalizácia plánovania nasadeného výkonu do dennej prípravy prevádzky pre bloky JE
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Siracký
Utesnenie ochranného poklopu šachty reaktora
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Skokan
Návrh experimentálneho zariadenia na modelovanie teplotového a rýchlostného poľa palivovej kazety
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Robert Spenlinger, PhD.
Aplikácia pravdepodobnostnej analýzy bezpečnosti na optimalizáciu preventívnej údržby zariadení jadrových elektrární VVER 440
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Svitek
Analýza vplyvu seizmickej udalosti na spoľahlivosť nízkotlakového systému havarijného chladenia jadrového reaktora VVER440
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Szentkereszti
Analýza spoľahlivosti systému havarijného chladenia aktívnej zóny
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šidlo
Analýza prevádzky paroplynového cyklu v sústave centralizovaného zásobovania teplom
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Šimek
Vplyv klimatických podmienok na výkon turbogenerátora v jadrovej elektrárni
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Štetka, PhD.
Optimalizácia prevádzky sústavy centralizovaného zásobovania teplom s využitím akumulácie tepla
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Štetka, PhD.
Optimalizácia prevádzky zdrojov v sústave centralizovaného zásobovania teplom
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Takács
Optimalizácia rekonštrukcie a prevádzky teplárne
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Teren
Návrh experimentálneho zariadenia s fyzikálnym modelom bezobálkovej palivovej kazety VVER 440
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Tonka
Gravitačné plnenie reaktora
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. František Tonkovič
Zneškodňovanie kalov z úpravy chladiacich vôd v JE
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roland Toronyi
Zefektívnenie úpravy vody v PPC
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Urminský
Optimalizácia prevádzky chladiaceho okruhu JE
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Vaculčiak
Analýza vplyvu teploty chladiacej vody na výkon turbogenerátora v jadrovej elektrárni VVER 440
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Valent
Analýza uplatnenia kogenerácie v tepelnom zdroji výrobného podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Valkovič
Neutralizačná nádrž odpadových vôd
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Záhorský
Návrh hospodárstva H2SO4 v jadrovej elektrárni
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zdenko Závodný, PhD.
Analýza prúdenia chladiva vo výstupnej časti fyzikálneho modelu palivovej kazety II. jadrového reaktora
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zdenko Závodný, PhD.
Miešanie chladiva vo výstupnej časti fyzikálneho modelu palivovej kazety jadrového reaktora zisťované experimentálne a simuláciou
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenko Závodný, PhD.
Návrh experimentálneho zariadenia s fyzikálnym modelom palivovej kazety VVER 440
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná