25. 10. 2020  3:49 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Identifikačné číslo: 2437
Univerzitný e-mail: stefan.emmer [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Adamka
Štúdium vlastností materiálov pripravených z povlakovaných práškov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mostafa M.A.M. Alabdullah
Kompozitné materiály v priemysle
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Baksa, PhD.
Technológie prípravy povrchových funkčných vrstiev pre Ti a jeho zliatin
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Baksa, PhD.
Výskum a štúdium funkčných povrchov pripravených elektro-iskrovou depozíciou
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Belušík
Elektroiskrová depozícia funkčných vrstiev typu Me-C na zliatinu AW 7075
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Ľuboš Cíbik
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Čeman
Elektroiskrová depozícia tvrdých a oteruvzdorných vrstiev
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ladislav Čepela
Štúdium vlastností kompozitného systému Cu-C s vysokým podielom grafitu 50-90 obj. %
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karol Dudák
Indukčné kalenie a jeho uplatnenie v priemyselnej praxi
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karol Dudák
Tvorba riadiacich programov pre plošnú a priestorovú ESD depozíciu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Fedor
Príprava a štúdium vlastností gradientných materiálov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Gurecký
Komplexné šetrenie vlastností vrstiev pripravených elektroiskrovou depozíciou
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavel Gurecký
Povrchová úprava elektroiskrením a návrh metodiky vyhodnocovania dosiahnutej kvality vrstiev
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Holdy
Elektroiskrová depozícia funkčných vrstiev metódou ESD využitím CNC zariadenia
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Huťka
ELEKTROISKROVÉ NANÁŠANIE FUNKČNÝCH VRSTIEV
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Jaroščiak
Návrh materiálovej kompozície pre dávkovací mechanizmus plničky
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Knap, PhD.
Štúdium vlastností časticového kompozitného systému na báze medi s vysokými podielmi grafitu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Kostolanský
Príprava funkčných vrstiev elektroforézou vo forme medziproduktu pre ich ďalšie zhutnenie
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kubáň
Príprava sonotródnych nástrojových materiálov a štúdium ich vlastností
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adrian Kubica
Konštrukčné spoje vyhotovené lepením kompozitných materiálov na báze organických matríc
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lichner
Śtúdium vybraných vlastností funkčných vrstiev pripravených elektroiskrovou depozíciou
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Lučková
ECAP-ovanie časticového kompozitného systému na báze medi
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Mészáros
Návrh vrstvového kompozitného materiálu pre podlahovú časť karosérie osobného automobilu
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Minárik
Príprava elektród elektroforézou pre proces elektroiskrovej depozície
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Mišková
Výroba výparníka ako časti energetického zariadenia na výrobu pary
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Simona Mrkvová, PhD.
Sonotródne nástrojové materiály a štúdium ich vlastností
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Obušek
Vývoj elektród pre odporové zváranie pozinkovaných plechov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Olah
Elektroiskrové legovanie povrchov kovových materiálov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Pálka
Návrh riešenia odstránenia ovality ložiskových klietok po lisovaní pre vybrané typorozmery v INA Skalica s.r.o.
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erik Práznovský
Sonotródny nástrojový materiál na báze Ti zliatiny
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Rácz
Návrh realizácie renovácie sonotródneho nástroja na báze titánovej zliatiny
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Stanoev
Príprava funkčných vrstiev pre Al a jeho zliatiny metódou ESD
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Struhárová
Technológie prípravy povrchových funkčných vrstiev pre Al a jeho zliatiny
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Surový, PhD.
Gradientné materiály pripravené elektroforetickou depozíciou z mikro a nano častíc
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Surový, PhD.
Príprava kompozitného materiálu z oblasti mikro až nanočastíc s dispergovanou (vloženou) kompozitnou fázou
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Tkáč
Štúdium vplyvu predúpravy substrátu na proces striekania práškovej farby a vlastnosti nastriekanej vrstvy
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Vrabeľ
Príprava a štúdium vlastností časticového kompozitného systému Al-TiB2
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Zajac
Štúdium vlastností systému Cu- CuO a Cu-CuO- TiH spekaných v prostredí mikro plazmy
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Závodný
Príprava a štúdium vlastností časticového kompozitného systému AW 7075-TiB2
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná