22. 11. 2019  13:50 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Identifikačné číslo: 2437
Univerzitný e-mail: emmer [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Adamka
Štúdium vlastností materiálov pripravených z povlakovaných práškov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mostafa M.A.M. Alabdullah
Kompozitné materiály v priemysle
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Baksa, PhD.
Technológie prípravy povrchových funkčných vrstiev pre Ti a jeho zliatin
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Baksa, PhD.
Výskum a štúdium funkčných povrchov pripravených elektro-iskrovou depozíciou
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Belušík
Elektroiskrová depozícia funkčných vrstiev typu Me-C na zliatinu AW 7075
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ľuboš Cíbik
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Čeman
Elektroiskrová depozícia tvrdých a oteruvzdorných vrstiev
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ladislav Čepela
Štúdium vlastností kompozitného systému Cu-C s vysokým podielom grafitu 50-90 obj. %
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karol Dudák
Indukčné kalenie a jeho uplatnenie v priemyselnej praxi
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Dudák
Tvorba riadiacich programov pre plošnú a priestorovú ESD depozíciu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Fedor
Príprava a štúdium vlastností gradientných materiálov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Gurecký
Komplexné šetrenie vlastností vrstiev pripravených elektroiskrovou depozíciou
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Gurecký
Povrchová úprava elektroiskrením a návrh metodiky vyhodnocovania dosiahnutej kvality vrstiev
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Holdy
Elektroiskrová depozícia funkčných vrstiev metódou ESD využitím CNC zariadenia
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Huťka
ELEKTROISKROVÉ NANÁŠANIE FUNKČNÝCH VRSTIEV
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Jaroščiak
Návrh materiálovej kompozície pre dávkovací mechanizmus plničky
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Knap, PhD.
Štúdium vlastností časticového kompozitného systému na báze medi s vysokými podielmi grafitu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kostolanský
Príprava funkčných vrstiev elektroforézou vo forme medziproduktu pre ich ďalšie zhutnenie
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kubáň
Príprava sonotródnych nástrojových materiálov a štúdium ich vlastností
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrian Kubica
Konštrukčné spoje vyhotovené lepením kompozitných materiálov na báze organických matríc
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lichner
Śtúdium vybraných vlastností funkčných vrstiev pripravených elektroiskrovou depozíciou
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Lučková
ECAP-ovanie časticového kompozitného systému na báze medi
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Mészáros
Návrh vrstvového kompozitného materiálu pre podlahovú časť karosérie osobného automobilu
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Minárik
Príprava elektród elektroforézou pre proces elektroiskrovej depozície
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Mišková
Výroba výparníka ako časti energetického zariadenia na výrobu pary
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Simona Mrkvová, PhD.
Sonotródne nástrojové materiály a štúdium ich vlastností
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Obušek
Vývoj elektród pre odporové zváranie pozinkovaných plechov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Olah
Elektroiskrové legovanie povrchov kovových materiálov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Pálka
Návrh riešenia odstránenia ovality ložiskových klietok po lisovaní pre vybrané typorozmery v INA Skalica s.r.o.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Práznovský
Sonotródny nástrojový materiál na báze Ti zliatiny
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Rácz
Návrh realizácie renovácie sonotródneho nástroja na báze titánovej zliatiny
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Stanoev
Príprava funkčných vrstiev pre Al a jeho zliatiny metódou ESD
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Struhárová
Technológie prípravy povrchových funkčných vrstiev pre Al a jeho zliatiny
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Surový, PhD.
Gradientné materiály pripravené elektroforetickou depozíciou z mikro a nano častíc
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Surový, PhD.
Príprava kompozitného materiálu z oblasti mikro až nanočastíc s dispergovanou (vloženou) kompozitnou fázou
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Tkáč
Štúdium vplyvu predúpravy substrátu na proces striekania práškovej farby a vlastnosti nastriekanej vrstvy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Vrabeľ
Príprava a štúdium vlastností časticového kompozitného systému Al-TiB2
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Zajac
Štúdium vlastností systému Cu- CuO a Cu-CuO- TiH spekaných v prostredí mikro plazmy
október 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Závodný
Príprava a štúdium vlastností časticového kompozitného systému AW 7075-TiB2
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná