Oct 22, 2020   10:33 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Anton Ambrózy
Vývoj senzorov a biosenzorov pre identifikáciu chemických environmentálnych bezpečnostních rizík
May 2018
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Antal
Bezpečnostné požiadavky na inštaláciu, prevádzkovanie a údržbu vykurovacích zariadení
May 2010Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Babínová
Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
December 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ladislav Badžo
Bezpečnostné požiadavky na profesionálnych vodičov v cestnej premávke
May 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Balogová
Hodnotenie vplyvov kvapalných výpustí z lokality JAVYS, a.s. vzhľadom na ochranu životného prostredia
May 2009
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Július Balta
Návrh vzdelávania zamestnávateľa a zamestnancov Slovenského plynárenského podniku v oblasti BOZP
May 2009
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Balúchová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie konskej farmy
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Barta
Posúdenie nebezpečenstva cigarety ako nízkoenergetického iniciačného zdroja
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alojz Bartek, PhD.
Bezpečnostné zásady v objektoch spoločenského významu
November 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Barteková
Bezpečnostné požiadavky na montáž osvetľovacích telies umiestnených na tepelnoizolačných materiáloch
May 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Barteková
Ručné hasiace prístroje a ich environmentálna akceptovateľnosť
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Michal Bartošovič
Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
May 2013Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Zuzana Bednáriková
Safety requirements for activities performed in heights
May 2018Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Belčík
Spoľahlivosť človeka vo vybranom pracovnom systéme
August 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Soňa Belková
Bezpečnostné požiadavky pre hračky
May 2016
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Benedikovič
Praktické využitie vodnej clony ako požiarnodeliacej konštrukcie
December 2008
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Bernát
Bezpečnostné prevádzkovanie vykurovacích telies na tuhé palivá
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Bieliková
Dekontaminácia požiaroviska
June 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Birčák
Monitorovanie a jadrová bezpečnosť v procese spracovania RAO
June 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Blašková
Návrh na skvalitnenie civilnej ochrany u vybranej právnickej osoby
May 2010
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Václav Blejštil
Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
May 2012Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslava Bodnárová
Riziká v potravinárskej výrobe a metódy ich riadenia
June 2007
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Maroš Botka
Analysis of traffic safety on ŽSR line in terms of occurrence of accidents
May 2019Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Budinská
Bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky zvárača
May 2011Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bukovič
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Bukovič
Safety requirements for modernizing lifts
April 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Cíferský
Zisťovanie technologicko-bezpečnostných aspektov procesov zvárania
September 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Csehová
Analýza ohrození pri práci s chemickými látkami v spoločnosti Edscha Cabrio-Dachsysteme, a. s.
May 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Laura Csehová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie termálneho kúpaliska Veľký Meder
June 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Imrich Csontos
Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych produktov vo veľkokapacitných silách
May 2009
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Imrich Csontos
Bezpečnostné požiadavky na dezinfekčné, deratizačné a dezinsekčné práce v uzavretých priestoroch
June 2007
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Čakloš
Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych plodín vo veľkokapacitných silách
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Karol Čiernik
Štúdium sanitačných technológií znečistených pracovných, obytných a verejných priestorov
September 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Daniš
Analýza nebezpečenstva prevádzkovania priecestného zabezpečovacieho zariadenia
May 2009
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Daniš
Bezpečnostné požiadavky na prepravu horľavých kvapalín po železnici
June 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dedík
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie zimného štadióna
May 2007
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adam Doktor
Návrh prevádzkového poriadku pre nízkotlakovú plynovú kotolňu a priemyselný plynovod
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Dovičicová
Environmentálne a bezpečnostné požiadavky na pracie a čistiace prostriedky
May 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Draxlerová
Bezpečnostné aspekty vykonávania čistiacich prác
June 2011
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Drozd
Analýza bezpečnostných systémov vo vozidlách Mercedes-Benz
May 2009
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Drozd
Posúdenie požiarneho rizika v sklade
May 2007
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Dubovan
Dekontaminácia hasičov
June 2008
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Dubovan
Vplyv teploty na propagáciu horenia prírodného ľanu
May 2010
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Ďureje
Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami
May 2010
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ďurinová
Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Dvorská
Posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného terénu
May 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Erős
Kontrolné záznamy pre vybrané činnosti na hasičskej stanici Komárno
May 2008
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Fekete
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie autoopravovne
June 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Filipiak
Monitoring výskytu ťažkých kovov v pôdach a rastlinách v regióne Brezno
June 2007
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Robert Franz
Hodnotenie akosti zdrojov pitnej vody
June 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Fúčela
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie futbalového štadióna
June 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Fujaszová
Bezpečnostné požiadavky na sviečky z hľadiska procesu horenia
May 2016Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Fulajtar
Princípy hasenia horľavých kvapalín
June 2008
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Fulajtar
Technický zásah pod vodou pri záchranných prácach Hasičského a záchranného zboru
May 2010Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Fűri
Standard and special safety assurance for selected passenger car
April 2018
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Galba
Bezpečnostné požiadavky pre prevádzkovanie futbalového štadióna
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Galbička
Monitorovanie radiačných charakteristík v procese stanovenia optimalizačných postupov vyraďovania JE A1
December 2008
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Galbička
Monitorovanie rádioaktívnych výpustí z JE ako súčasť ochrany zdravia ľudí
June 2010Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Galbička
Proces spracovania rádioaktívneho odpadu vo vzťahu k radiačnej ochrane
May 2012Displaying the final thesis
60.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Jozef Gašper
Analýza požiarneho nebezpečenstva horiacej sviečky
May 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Golej
Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
May 2012
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefánia Haburajová
Fire hazard analysis in the production factory
April 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Hamran
Umelé poruchy v registráciách geomagnetického poľa
May 2007
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hanzalová
Možnosti aplikácie metodiky ARAMIS pri prevencii technických rizík
May 2009
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Hesko
Analýza dopadov pri úniku nebezpečnej látky zo železničného vozňa
May 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Hesko
Preprava vyhoretého jadrového paliva po železnici
June 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Hilka
Bezpečnosť práce pri chemickom ničení burín na tratiach ŽSR
May 2012Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Siegfried Karl Christian Hirle, PhD.
Heat flux influence on burning propagation of wood products
May 2017Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Holíčková
Analýza podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Holkovič
Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
May 2011
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Hornáček
Vplyv vonkajších podmienok na propagáciu procesu horenia usadeného horľavého prachu
May 2010
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Hornáčková
Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
May 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Hornáčková
Vplyv teploty na rýchlosť horenia kvapalín
May 2015
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Horúcka
Spracovanie a úprava rádioaktívnych materiálov
June 2007
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Horúcka
Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
May 2009
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Horváth, PhD.
Štúdium procesu tvorby tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení drevených peliet
May 2015
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Horváthová
Požiadavky na protipožiarnu ochranu skladov s nebezpečnými látkami
May 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Hrčka
Safety requirements for the operation of civilian shelters
May 2020
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Hrdá
Hasenie vodnou hmlou
May 2014
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Juraj Hric
Requirements for electric fire alarm systems in shopping centers
May 2020
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v uzavretých priestoroch
June 2007
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov
June 2012
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Vplyv fermeže na proces tepelného samovznietenia bavlny
May 2009
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Hudecová
Nové trendy používania vody ako hasiacej látky
June 2012Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Monika Chovancová
Štúdium bezpečnostných rizík stavebných materiálov používaných v uzavretých priestoroch budov
August 2012
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva
September 2010
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Illéš
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie záhradníctva
May 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Elena Iváková
Elektroodpad ako zdroj materiálov a surovín
May 2007
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Jankolová
Ochrana pred požiarmi a riešenie mimoriadnej udalosti v podmienkach ŽSR
December 2008Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Janovič
Detekcia a analýza nebezpečnej koncentrácie plynov a pár
May 2010
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Štefan Jasenický
Analýza rizík posunovačských činností v železničnej stanici Bratislava východ
May 2009
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): PhDr. Dipl.-Ing. Rainer Josef Jaspers, PhD.
Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses
September 2012
Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Stefan Jonas
Analysis of risk factors for the operation of stationary gas turbines and opportunities to increase their efficiency through thermal insulation systems
May 2018Displaying the final thesis
94.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Boris Juhás
Koordinácia BOZP pri dostavbe jadrovej elektrárne
May 2014Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Boris Juhás
Likvidácia havárií kyselín a zásad
June 2010
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Juhásová
Riadenie rizikových faktorov v prevádzke JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice
May 2007
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kajanová
Aplikácia požiarnotechnických charakteristík plastov v praxi
May 2007
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miloš Kandel
Bezpečnostnotechnické opatrenia budovy so spoločenským významom, Slovenskej sporiteľne, a.s.
May 2009
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Kandel
Návrh politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej sporiteľni,a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
100.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Christian Keil
Aktuálne problémy rozvodnej energetickej sústavy v oblasti legislatívy
August 2015
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Klačová
Vplyv pracovných činností na vyhradených technických zariadeniach v oprávnenej organizácii na bezpečnosť pri práci
December 2008Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kňažková
Bezpečnostné požiadavky pri zlievarenských prácach s hliníkom
May 2013Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Kolarik
Bezpečná prevádzka a údržba elektrickej požiarnej signalizácie hnacích dráhových vozidiel
May 2014
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Kolarik
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie hnacích dráhových vozidiel
June 2012
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kollár
Možnosti minimalizácie rizika v sklade vodíka spoločnosti SE, a.s. - závod Jaslovské Bohunice V-2
May 2009Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Komínek
Aplikácia elektrickej požiarnej signalizácie v rôznych technologických podmienkach
June 2007
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
June 2012
Displaying the final thesis
108.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Korytár
Návrh zabezpečovacieho systému pre ochranu výrobného a obytného priestoru
June 2011
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kosová
Nakladanie s elektroodpadom
May 2007
Displaying the final thesis
110.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Juraj Kovács
Hasenie požiaru termicky generovaným aerosólom
September 2010
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaroslav Kovačič
Vznik a príčiny nehodových udalostí v železničnej doprave a ich dopad na životné prostredie
June 2007
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Kovačič
Zaistenie bezpečnosti v prípade mimoriadnych udalostí v železničnej stanici Trnava
June 2007
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Kováčiková
Drinking water and possibility of treatment in households
May 2018
Displaying the final thesis
114.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Veronika Kováčiková
Pitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiach
May 2017
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Kovalčík
Požiadavky na bezpečné nakladanie s F plynmi pre hasenie požiarov
May 2016
Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kozák
Fire hazard of materials with a tendency to spread fire by smoldering
April 2019
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kozák
Využitie vodnej hmly na redukciu tepelného žiarenia
May 2017Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Královičová
Tepelné účinky požiaru na človeka
May 2015
Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Kralovič
Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
May 2009
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Kralovič
Transformačné stanice ŽSR, ich vplyv na životné prostredie
June 2007
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Kutálek
Bezpečnostné a zdravotné riziká antropogénnych nanočastíc
June 2011
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Kvaššayová
Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii havárií nebezpečných a horľavých kvapalín
May 2015
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Kvaššayová
Vplyv vonkajších podmienok na lineárnu rýchlosť horenia vybraných textílií
May 2017Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Labai
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
December 2008Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Lackovič
Možnosti akumulácie tepla zo solárnych tepelných kolektorov
June 2007Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Lanáková
Posudzovanie ekotoxicity výrobkov spotrebnej chémie
June 2007
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Lopatková
Bezpečnosť výrobkov používaných pri údržbe záhrad a význam ich bezpečnostného značenia
May 2011
Displaying the final thesis
128.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dušan Lorinc
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie a údržbu strojného zariadenia
May 2017
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Lunáková
Analýza príčin vzniku pracovných úrazov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudmila Majáková
Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou
May 2017
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Makky, BSc
Bezpečnostné požiadavky pri hasení lesných požiarov
May 2010
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Marhefková
Retardéry horenia a ich vplyv na životné prostredie
May 2007
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Marinescu
Analýza podmienok bezpečnosti práce vo výrobnom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
134.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Markovič
Bezpečné a orientačné značenia v systéme integrovanej bezpečnosti výrobnej spoločnosti
September 2010
Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Martinkovičová
Metódy stanovenia medzí výbušnosti horľavých plynov a pár
May 2014
Displaying the final thesis
136.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Jana Martinkovičová
Tepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchoch
May 2020
Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Martinkovičová
Vplyv teploty na medze výbušnosti alkoholov
May 2016Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mária Masaryková
Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
June 2011Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Noémi Mikleová
Aplikácia plynných hasiacich látok v praxi a nežiaduce dopady na životné prostredie
May 2011
Displaying the final thesis
140.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Adrian Mikóczi
Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
June 2012
Displaying the final thesis
141.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Mgr. Stanislav Mikuláš
Bezpečnostný manažment vodných športových centier
May 2015
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Mĺkvy
Safe handling of firearm
May 2020Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. René Mĺkvy
Posúdenie rizika pri práškovom lakovaní
May 2017
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. René Mĺkvy
Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paintshop
April 2019Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Moncman
Termická stabilita intumescentného protipožiarneho náteru
May 2007
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Môciková
Bezpečnostné požiadavky na bleskozvody v obchodnom centre
May 2013Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominika Môciková
Bezplameňové a plameňové horenie drevených peliet
May 2015
Displaying the final thesis
148.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Múčka
Vplyvy iniciačných zdrojov na možnosť zapálenia zateplovacích systémov
May 2011
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Nagy
Analýza požiarneho nebezpečenstva prachu vznikajúceho v karosárskej dielni
May 2009
Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Nemček
Analysis of the safety of construction works at heights in a selected company
May 2018
Displaying the final thesis
151.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Matej Nemček
Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti
May 2017
Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Nikel
Preprava horľavých kvapalín po ceste
June 2007Displaying the final thesis
153.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Nikel
Vplyv výpadku elektrickej energie na bezpečnosť prevádzkovania železničnej stanice Trnava
May 2009
Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Nikel
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
May 2012Displaying the final thesis
155.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Novák
Bezpečnostné požiadavky pri používaní služobných zbraní v podmienkach Železničnej polície
June 2007
Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladimír Novoveský
Možnosti využitia počítačovej simulácie na podporu riešenia mimoriadnej situácie pri havárii etylénoxidu prepravovaného po železnici
May 2010Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Novoveský
Riešenie mimoriadnej situácie pre nakladanie s nebezpečnými látkami na železničnej stanici Bratislava východ
June 2008
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Obalová
Požiarne a environmentálne nebezpečenstvo kyselín a zásad pri ich preprave
May 2013
Displaying the final thesis
159.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Enrico Obst
Hodnotenie analytických metód na stanovenie polutantov v rozličných matriciach
June 2015
Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Petra Očkovská
Dobrovoľné a profesionálne záchranné služby v Slovenskej republike
May 2016
Displaying the final thesis
161.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Mgr. Božena Oravcová
Rizikový manažment v stratégii ochrany vnútorného vybavenia budov pred požiarmi
May 2010
Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Palacková
Školenie BOZP pre vybrané pracovné činnosti v podmienkach ZSSK CARGO
June 2008Displaying the final thesis
163.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Parák
Bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien
May 2016
Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Martin Pastier, PhD.
Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov
May 2014
Displaying the final thesis
165.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Petrášová
Možnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situácií
May 2017
Displaying the final thesis
166.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Petrášová
Possibility of using voluntary fire units in Senica district in responding to fires and extraordinary events
May 2018
Displaying the final thesis
167.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľuboš Petrovič
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie linky na výrobu väzníkových konštrukcií
May 2014
Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Pfeiffer
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii výrobnej prevádzky
June 2012
Displaying the final thesis
169.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Pospíšil
Aplikácia metódy FMEA pri rekonštrukcii kondenzačných čerpadiel
May 2010
Displaying the final thesis
170.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Prítrský
Bezpečnosť práce v prostredí s ionizujúcim žiarením
May 2017
Displaying the final thesis
171.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Prítrský
Design and establishment of a temporary controlled zone for the repair distribution wheels of main circulation pumps
April 2019
Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Púčik
Požiarne nebezpečenstvo elektrických varičov s ohrevnými platňami
May 2016
Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Radošinský
Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu
May 2014
Displaying the final thesis
174.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bibiána Remenárová
Safe Work Procedure – Confined Space Entry Program
May 2015
Displaying the final thesis
175.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Ridzoň
Analýza nebezpečenstva priemyselných prachov z hľadiska ich zápalnosti
May 2010
Displaying the final thesis
176.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Ridzoň
Ochrana človeka pri práci za vysokých teplôt
December 2007
Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Marek Rolinec, PhD.
Safety management in construction and assembly work in the conditions of the nuclear power plant
May 2020Displaying the final thesis
178.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Rusinko
Ohrozenie zásahových jednotiek pri likvidácii požiaru vo vnútorných priestoroch s výskytom vysokého tepelného toku
May 2011
Displaying the final thesis
179.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Salay
Analýza dopadov pri havarijnom úniku nebezpečných látok železničnej stanice Senec
May 2012Displaying the final thesis
180.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Salay
Bezpečnosť prepravy na železniciach SR
June 2010
Displaying the final thesis
181.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mr.sc. Domenico Scarafilo, PhD.
Analyse auf Sicherheit und Hygienerisiko von Baumaterialien auf Pilzbefall die für den Innenbereich Hergestellt werden
May 2015
Displaying the final thesis
182.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Žaneta Schmidtová
Vyslobodzovanie ľudí zo závalov a sutín
May 2016
Displaying the final thesis
183.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Martin Sipták
Analýza požiarneho rizika vo výrobných technológiách
June 2020
Displaying the final thesis
184.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Sipták
Analýza požiarneho rizika vo výrobných technológiách
May 2020Displaying the final thesis
185.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Slažák
Likvidácia hmyzu a nebezpečných živočíchov obťažujúcich obyvateľstvo
June 2007
Displaying the final thesis
186.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Slažák
Vplyv vonkajších podmienok na rýchlosť odhorievania alkoholov
May 2009
Displaying the final thesis
187.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Slezák
Minimalizácia kvapalných rádioaktívnych odpadov v procese cementácie
December 2008
Displaying the final thesis
188.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milan Sobolič
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby vína
December 2008
Displaying the final thesis
189.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Strémiová
Monitorovanie a hydraulická ochrana podzemných vôd
May 2012
Displaying the final thesis
190.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Svátek
Bezpečnostné aspekty prevádzkovania na trakčných napájacích staniciach
June 2012Displaying the final thesis
191.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Svátek
Zvyšovanie bezpečnosti trakčných napájacích staníc modernizáciou technológií
May 2014Displaying the final thesis
192.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Štefan Svetský, PhD.
Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania v životnom cykle strojárskych výrobkov
April 2009Displaying the final thesis
193.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Svitoková, PhD.
MInimalizácia rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární
September 2010
Displaying the final thesis
194.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Sýkora
Analýza nebezpečenstva pri vybraných pracovných činnostiach a návrh pridelenia OOPP
May 2015
Displaying the final thesis
195.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Sýkora
Bezpečnostné požiadavky pri výrobe a prevádzkovaní elektrických rozvádzačov
May 2013
Displaying the final thesis
196.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. František Sztruhár
Bezpečnosť elektrických zariadení - Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a. s.
May 2009Displaying the final thesis
197.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Sztruhár
Bezpečnosť elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu v Slovnaft, a.s.
June 2007
Displaying the final thesis
198.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Szűcs Gaál
Analýza pracovných rizík v spoločnosti Euromilk, a.s.
May 2010
Displaying the final thesis
199.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Šantavý
Analýza technických rizík káblového hospodárstva v podmienkach jadrovej elektrárne
September 2010
Displaying the final thesis
200.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Šarvaic
Analýza mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku výrobného podniku
May 2012Displaying the final thesis
201.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Šarvaic
Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
June 2010
Displaying the final thesis
202.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marián Ščípa
Overenie funkčnosti hlásiča elektrickej požiarnej signalizácie v závislosti od zdroja horenia
May 2012Displaying the final thesis
203.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marián Ščípa
Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
June 2010
Displaying the final thesis
204.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Šikula
Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
December 2007Displaying the final thesis
205.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Šimurka
Pravdepodobnostná požiarna analýza jadrovej elektrárne MO34
May 2014Displaying the final thesis
206.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Široký
Požiarne nebezpečenstvo čistých a zriedených alkoholov
May 2017
Displaying the final thesis
207.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Štefáková
Technológie spaľovania odpadov
June 2011
Displaying the final thesis
208.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Štefáková
Previerka skladu nebezpečných látok
June 2011
Displaying the final thesis
209.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Štefánik
Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii ropných havárií
May 2016
Displaying the final thesis
210.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Štefánik
Progressive methods of extinguishing on the principle of reducing the oxygen content in an enclosed space
April 2018Displaying the final thesis
211.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Štefánik
Zápalnosť kvapalných a tuhých materiálov v riadenej oxidačnej atmosfére a využitie hypoxie v stabilných hasiacich zariadeniach
May 2023
Displaying the final thesis
212.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jarmila Štefanková, PhD.
Analýza bezpečnostných rizík zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
July 2014
Displaying the final thesis
213.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Štefanovičová
Assessment of the joinery workshop in terms of safety at work
April 2018
Displaying the final thesis
214.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Štefanovičová
Posúdenie práčovne z hľadiska bezpečnosti a dopadov na životné prostredie
May 2016
Displaying the final thesis
215.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Štetinová
Preprava nebezpečných vecí vyňatých z dohody ADR v podmienkach vybranej spoločnosti
May 2014
Displaying the final thesis
216.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Šušoliaková
Dimenzovanie únikových ciest vo výrobných podnikoch
May 2009
Displaying the final thesis
217.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Tekula
Aplikácia požiarnotechnických vlastností plynov a pár v praxi
May 2016
Displaying the final thesis
218.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Tekula
Detekcia nebezpečných látok pri požiari
May 2014Displaying the final thesis
219.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jan Tenora
Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov a pár z technologických zariadení
September 2011
Displaying the final thesis
220.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lenka Tibenská
Kontrolný záznam pre rýchle posúdenie bezpečného skladovania látok
June 2011Displaying the final thesis
221.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Tkáčik
Vplyv tlaku a teploty na vznietenie rozvíreného prachu vybraných potravinárskych výrobkov
May 2008Displaying the final thesis
222.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Tkáč
Fire hazard of liquids
May 2018
Displaying the final thesis
223.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Tkáčová
Požiadavky na bezpečný únik z budovy a núdzové osvetlenie v prípade požiaru
May 2012Displaying the final thesis
224.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tomášek
Hasiace systémy na báze tuhých aerosólov
May 2016
Displaying the final thesis
225.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Tóthová
Manipulácia a preprava nebezpečných látok v železničných cisternách v rafinérii Slovnaft, a.s.
May 2011
Displaying the final thesis
226.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Munkhjargal Tumurtogoo
Bezpečnostné a environmentálne požiadavky na bývanie v mongolských jurtách
May 2014
Displaying the final thesis
227.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Turanská
Vplyv anorganických solí na rýchlosť tlenia celulózy
December 2007
Displaying the final thesis
228.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ľudovít Turek, PhD.
Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
June 2012
Displaying the final thesis
229.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Filip Urban
Úspora elektrickej energie pri prevádzkovaní cirkulačného čerpadla na dopravu teplej vody technológiou FOSTAC MAXIMUS
May 2010Displaying the final thesis
230.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jaromír Urban
Pracovné prostredie a jeho vplyv na ľudský organizmus.
May 2012Displaying the final thesis
231.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dominika Urbanová
Štúdium tepelnej stability tuhých a kvapalných látok pre potreby posudzovania nebezpečenstva v technologických procesoch
August 2014
Displaying the final thesis
232.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marcel Ušák
Návrh osvetlenia rodinného domu z hľadiska zníženia spotreby energie
May 2011
Displaying the final thesis
233.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Varga Babeľová, PhD.
Bezpečnostné a orientačné značenie ako významný prvok bezpečnosti zamestnanca a zamestnávateľa
May 2008
Displaying the final thesis
234.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Vavro
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie stabilných protipožiarnych systémov s fluórovanými skleníkovými plynmi
May 2010
Displaying the final thesis
235.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Iveta Vicianová
Analýza a riadenie rizík pri preprave nebezpečných látok vo vybranej zriaďovacej stanici ŽSR
June 2010Displaying the final thesis
236.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Viselka
Nebezpečenstvo elektrických a elektronických zariadení používaných v domácnosti z hľadiska ich tepelnej iniciácie
May 2011
Displaying the final thesis
237.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vlček
Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
December 2008
Displaying the final thesis
238.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Vypušťák
Požiadavky na bezpečnostné prevádzkovanie krytej plavárne
May 2013
Displaying the final thesis
239.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Igor Wachter, PhD.
Analýza požiarneho nebezpečenstva vybraných alkoholov
May 2017
Displaying the final thesis
240.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Wojatschek
Protection of the firearm's hands against radiant heat and flame
April 2018
Displaying the final thesis
241.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lucia Zasadná
Bezpečnostné požiadavky na profesiu sprievodca osobných vlakov ŽSR
June 2008
Displaying the final thesis
242.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jaroslav Zigo
Štúdium termickej degradácie tepelnoizolačných materiálov
August 2015
Displaying the final thesis
243.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Paulína Žáková
Bezpečné prevádzkovanie ručných hasiacich prístrojov na požiare typu F
June 2011Displaying the final thesis
244.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Žitňanský
Analýza rizík pri sústružení
June 2008
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress