26. 10. 2020  12:20 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty
     
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Anton Ambrózy
Vývoj senzorov a biosenzorov pre identifikáciu chemických environmentálnych bezpečnostních rizík
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Antal
Bezpečnostné požiadavky na inštaláciu, prevádzkovanie a údržbu vykurovacích zariadení
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Babínová
Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Badžo
Bezpečnostné požiadavky na profesionálnych vodičov v cestnej premávke
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrea Balogová
Hodnotenie vplyvov kvapalných výpustí z lokality JAVYS, a.s. vzhľadom na ochranu životného prostredia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Július Balta
Návrh vzdelávania zamestnávateľa a zamestnancov Slovenského plynárenského podniku v oblasti BOZP
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Balúchová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie konskej farmy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Barta
Posúdenie nebezpečenstva cigarety ako nízkoenergetického iniciačného zdroja
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Alojz Bartek, PhD.
Bezpečnostné zásady v objektoch spoločenského významu
november 2009
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Barteková
Bezpečnostné požiadavky na montáž osvetľovacích telies umiestnených na tepelnoizolačných materiáloch
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Barteková
Ručné hasiace prístroje a ich environmentálna akceptovateľnosť
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mgr. Michal Bartošovič
Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Zuzana Bednáriková
Bezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Belčík
Spoľahlivosť človeka vo vybranom pracovnom systéme
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Belková
Bezpečnostné požiadavky pre hračky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Benedikovič
Praktické využitie vodnej clony ako požiarnodeliacej konštrukcie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Bernát
Bezpečnostné prevádzkovanie vykurovacích telies na tuhé palivá
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Bieliková
Dekontaminácia požiaroviska
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Birčák
Monitorovanie a jadrová bezpečnosť v procese spracovania RAO
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Blašková
Návrh na skvalitnenie civilnej ochrany u vybranej právnickej osoby
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Václav Blejštil
Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Bodnárová
Riziká v potravinárskej výrobe a metódy ich riadenia
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Botka
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Budinská
Bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky zvárača
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bukovič
Bezpečnostné požiadavky pri modernizácii výťahov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Bukovič
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Cíferský
Zisťovanie technologicko-bezpečnostných aspektov procesov zvárania
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Laura Csehová
Analýza ohrození pri práci s chemickými látkami v spoločnosti Edscha Cabrio-Dachsysteme, a. s.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Laura Csehová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie termálneho kúpaliska Veľký Meder
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Imrich Csontos
Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych produktov vo veľkokapacitných silách
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Imrich Csontos
Bezpečnostné požiadavky na dezinfekčné, deratizačné a dezinsekčné práce v uzavretých priestoroch
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Čakloš
Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych plodín vo veľkokapacitných silách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Karol Čiernik
Štúdium sanitačných technológií znečistených pracovných, obytných a verejných priestorov
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Daniš
Analýza nebezpečenstva prevádzkovania priecestného zabezpečovacieho zariadenia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Daniš
Bezpečnostné požiadavky na prepravu horľavých kvapalín po železnici
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Dedík
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie zimného štadióna
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Doktor
Návrh prevádzkového poriadku pre nízkotlakovú plynovú kotolňu a priemyselný plynovod
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Dovičicová
Environmentálne a bezpečnostné požiadavky na pracie a čistiace prostriedky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Draxlerová
Bezpečnostné aspekty vykonávania čistiacich prác
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Drozd
Analýza bezpečnostných systémov vo vozidlách Mercedes-Benz
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Drozd
Posúdenie požiarneho rizika v sklade
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Dubovan
Dekontaminácia hasičov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Dubovan
Vplyv teploty na propagáciu horenia prírodného ľanu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ďureje
Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ďurinová
Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Dvorská
Posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného terénu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Erős
Kontrolné záznamy pre vybrané činnosti na hasičskej stanici Komárno
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Fekete
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie autoopravovne
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Filipiak
Monitoring výskytu ťažkých kovov v pôdach a rastlinách v regióne Brezno
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Robert Franz
Hodnotenie akosti zdrojov pitnej vody
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Fúčela
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie futbalového štadióna
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Fujaszová
Bezpečnostné požiadavky na sviečky z hľadiska procesu horenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Fulajtar
Princípy hasenia horľavých kvapalín
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Fulajtar
Technický zásah pod vodou pri záchranných prácach Hasičského a záchranného zboru
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Fűri
Štandardné a špeciálne bezpečnostné zabezpečenia pre vybraný osobný automobil
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Galba
Bezpečnostné požiadavky pre prevádzkovanie futbalového štadióna
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Galbička
Monitorovanie radiačných charakteristík v procese stanovenia optimalizačných postupov vyraďovania JE A1
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Galbička
Monitorovanie rádioaktívnych výpustí z JE ako súčasť ochrany zdravia ľudí
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Galbička
Proces spracovania rádioaktívneho odpadu vo vzťahu k radiačnej ochrane
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jozef Gašper
Analýza požiarneho nebezpečenstva horiacej sviečky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Golej
Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Štefánia Haburajová
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Hamran
Umelé poruchy v registráciách geomagnetického poľa
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Hanzalová
Možnosti aplikácie metodiky ARAMIS pri prevencii technických rizík
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Hesko
Analýza dopadov pri úniku nebezpečnej látky zo železničného vozňa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Hesko
Preprava vyhoretého jadrového paliva po železnici
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Hilka
Bezpečnosť práce pri chemickom ničení burín na tratiach ŽSR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Siegfried Karl Christian Hirle, PhD.
Heat flux influence on burning propagation of wood products
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Holíčková
Analýza podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Holkovič
Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Hornáček
Vplyv vonkajších podmienok na propagáciu procesu horenia usadeného horľavého prachu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Hornáčková
Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Hornáčková
Vplyv teploty na rýchlosť horenia kvapalín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Horúcka
Spracovanie a úprava rádioaktívnych materiálov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Horúcka
Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Horváth, PhD.
Štúdium procesu tvorby tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení drevených peliet
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Horváthová
Požiadavky na protipožiarnu ochranu skladov s nebezpečnými látkami
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Hrčka
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochrany
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Hrdá
Hasenie vodnou hmlou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Juraj Hric
Požiadavky na elektrickú požiarnu signalizáciu v obchodných centrách
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v uzavretých priestoroch
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Vplyv fermeže na proces tepelného samovznietenia bavlny
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Hudecová
Nové trendy používania vody ako hasiacej látky
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Monika Chovancová
Štúdium bezpečnostných rizík stavebných materiálov používaných v uzavretých priestoroch budov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Illéš
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie záhradníctva
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Iváková
Elektroodpad ako zdroj materiálov a surovín
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daša Jankolová
Ochrana pred požiarmi a riešenie mimoriadnej udalosti v podmienkach ŽSR
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Janovič
Detekcia a analýza nebezpečnej koncentrácie plynov a pár
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Jasenický
Analýza rizík posunovačských činností v železničnej stanici Bratislava východ
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: PhDr. Dipl.-Ing. Rainer Josef Jaspers, PhD.
Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Stefan Jonas
Analysis of risk factors for the operation of stationary gas turbines and opportunities to increase their efficiency through thermal insulation systems
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Boris Juhás
Koordinácia BOZP pri dostavbe jadrovej elektrárne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Boris Juhás
Likvidácia havárií kyselín a zásad
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimíra Juhásová
Riadenie rizikových faktorov v prevádzke JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Kajanová
Aplikácia požiarnotechnických charakteristík plastov v praxi
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Kandel
Bezpečnostnotechnické opatrenia budovy so spoločenským významom, Slovenskej sporiteľne, a.s.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Kandel
Návrh politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej sporiteľni,a.s.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Christian Keil
Aktuálne problémy rozvodnej energetickej sústavy v oblasti legislatívy
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Klačová
Vplyv pracovných činností na vyhradených technických zariadeniach v oprávnenej organizácii na bezpečnosť pri práci
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kňažková
Bezpečnostné požiadavky pri zlievarenských prácach s hliníkom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Kolarik
Bezpečná prevádzka a údržba elektrickej požiarnej signalizácie hnacích dráhových vozidiel
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Kolarik
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie hnacích dráhových vozidiel
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kollár
Možnosti minimalizácie rizika v sklade vodíka spoločnosti SE, a.s. - závod Jaslovské Bohunice V-2
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Rastislav Komínek
Aplikácia elektrickej požiarnej signalizácie v rôznych technologických podmienkach
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Tomáš Korytár
Návrh zabezpečovacieho systému pre ochranu výrobného a obytného priestoru
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Kosová
Nakladanie s elektroodpadom
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Juraj Kovács
Hasenie požiaru termicky generovaným aerosólom
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaroslav Kovačič
Vznik a príčiny nehodových udalostí v železničnej doprave a ich dopad na životné prostredie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Milan Kovačič
Zaistenie bezpečnosti v prípade mimoriadnych udalostí v železničnej stanici Trnava
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Veronika Kováčiková
Pitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Kováčiková
Pitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiach
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Kovalčík
Požiadavky na bezpečné nakladanie s F plynmi pre hasenie požiarov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kozák
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kozák
Využitie vodnej hmly na redukciu tepelného žiarenia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Královičová
Tepelné účinky požiaru na človeka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Kralovič
Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Kralovič
Transformačné stanice ŽSR, ich vplyv na životné prostredie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Kutálek
Bezpečnostné a zdravotné riziká antropogénnych nanočastíc
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubica Kvaššayová
Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii havárií nebezpečných a horľavých kvapalín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Kvaššayová
Vplyv vonkajších podmienok na lineárnu rýchlosť horenia vybraných textílií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. František Labai
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Lackovič
Možnosti akumulácie tepla zo solárnych tepelných kolektorov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexandra Lanáková
Posudzovanie ekotoxicity výrobkov spotrebnej chémie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Lopatková
Bezpečnosť výrobkov používaných pri údržbe záhrad a význam ich bezpečnostného značenia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Dušan Lorinc
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie a údržbu strojného zariadenia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Lunáková
Analýza príčin vzniku pracovných úrazov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľudmila Majáková
Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zoltán Makky, BSc
Bezpečnostné požiadavky pri hasení lesných požiarov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Marhefková
Retardéry horenia a ich vplyv na životné prostredie
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mário Marinescu
Analýza podmienok bezpečnosti práce vo výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Peter Markovič
Bezpečné a orientačné značenia v systéme integrovanej bezpečnosti výrobnej spoločnosti
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Martinkovičová
Metódy stanovenia medzí výbušnosti horľavých plynov a pár
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jana Martinkovičová
Tepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchoch
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Martinkovičová
Vplyv teploty na medze výbušnosti alkoholov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mária Masaryková
Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Noémi Mikleová
Aplikácia plynných hasiacich látok v praxi a nežiaduce dopady na životné prostredie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Adrian Mikóczi
Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Stanislav Mikuláš
Bezpečnostný manažment vodných športových centier
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ivan Mĺkvy
Bezpečná manipulácia so streľnou zbraňou
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. René Mĺkvy
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
144.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. René Mĺkvy
Posúdenie rizika pri práškovom lakovaní
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Moncman
Termická stabilita intumescentného protipožiarneho náteru
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
146.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Môciková
Bezpečnostné požiadavky na bleskozvody v obchodnom centre
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Môciková
Bezplameňové a plameňové horenie drevených peliet
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Múčka
Vplyvy iniciačných zdrojov na možnosť zapálenia zateplovacích systémov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Nagy
Analýza požiarneho nebezpečenstva prachu vznikajúceho v karosárskej dielni
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Nemček
Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Matej Nemček
Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Nikel
Preprava horľavých kvapalín po ceste
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Nikel
Vplyv výpadku elektrickej energie na bezpečnosť prevádzkovania železničnej stanice Trnava
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Nikel
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Novák
Bezpečnostné požiadavky pri používaní služobných zbraní v podmienkach Železničnej polície
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Novoveský
Možnosti využitia počítačovej simulácie na podporu riešenia mimoriadnej situácie pri havárii etylénoxidu prepravovaného po železnici
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Novoveský
Riešenie mimoriadnej situácie pre nakladanie s nebezpečnými látkami na železničnej stanici Bratislava východ
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Obalová
Požiarne a environmentálne nebezpečenstvo kyselín a zásad pri ich preprave
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Enrico Obst
Hodnotenie analytických metód na stanovenie polutantov v rozličných matriciach
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
160.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Petra Očkovská
Dobrovoľné a profesionálne záchranné služby v Slovenskej republike
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
161.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Mgr. Božena Oravcová
Rizikový manažment v stratégii ochrany vnútorného vybavenia budov pred požiarmi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
162.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lenka Palacková
Školenie BOZP pre vybrané pracovné činnosti v podmienkach ZSSK CARGO
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
163.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Parák
Bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Pastier, PhD.
Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
165.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Zuzana Petrášová
Možnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situácií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
166.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Petrášová
Možnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situácií
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
167.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľuboš Petrovič
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie linky na výrobu väzníkových konštrukcií
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
168.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Roman Pfeiffer
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii výrobnej prevádzky
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
169.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Pospíšil
Aplikácia metódy FMEA pri rekonštrukcii kondenzačných čerpadiel
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
170.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Prítrský
Bezpečnosť práce v prostredí s ionizujúcim žiarením
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
171.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Prítrský
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
172.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Púčik
Požiarne nebezpečenstvo elektrických varičov s ohrevnými platňami
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
173.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Radošinský
Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
174.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bibiána Remenárová
Safe Work Procedure – Confined Space Entry Program
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
175.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Ridzoň
Analýza nebezpečenstva priemyselných prachov z hľadiska ich zápalnosti
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
176.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Ridzoň
Ochrana človeka pri práci za vysokých teplôt
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
177.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Rolinec, PhD.
Riadenie bezpečnosti pri stavebných a montážnych prácach v podmienkach jadrovej elektrárne
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
178.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislav Rusinko
Ohrozenie zásahových jednotiek pri likvidácii požiaru vo vnútorných priestoroch s výskytom vysokého tepelného toku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
179.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Salay
Analýza dopadov pri havarijnom úniku nebezpečných látok železničnej stanice Senec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
180.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Vladimír Salay
Bezpečnosť prepravy na železniciach SR
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
181.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mr.sc. Domenico Scarafilo, PhD.
Analyse auf Sicherheit und Hygienerisiko von Baumaterialien auf Pilzbefall die für den Innenbereich Hergestellt werden
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
182.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žaneta Schmidtová
Vyslobodzovanie ľudí zo závalov a sutín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
183.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Martin Sipták
Analýza požiarneho rizika vo výrobných technológiách
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
184.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Sipták
Analýza požiarneho rizika vo výrobných technológiách
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
185.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Slažák
Likvidácia hmyzu a nebezpečných živočíchov obťažujúcich obyvateľstvo
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
186.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Slažák
Vplyv vonkajších podmienok na rýchlosť odhorievania alkoholov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
187.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Slezák
Minimalizácia kvapalných rádioaktívnych odpadov v procese cementácie
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
188.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Sobolič
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby vína
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
189.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Strémiová
Monitorovanie a hydraulická ochrana podzemných vôd
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
190.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Svátek
Bezpečnostné aspekty prevádzkovania na trakčných napájacích staniciach
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
191.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Svátek
Zvyšovanie bezpečnosti trakčných napájacích staníc modernizáciou technológií
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
192.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Štefan Svetský, PhD.
Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania v životnom cykle strojárskych výrobkov
apríl 2009
Zobrazenie záverečnej práce
193.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michaela Svitoková, PhD.
MInimalizácia rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
194.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sýkora
Analýza nebezpečenstva pri vybraných pracovných činnostiach a návrh pridelenia OOPP
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
195.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Sýkora
Bezpečnostné požiadavky pri výrobe a prevádzkovaní elektrických rozvádzačov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
196.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Sztruhár
Bezpečnosť elektrických zariadení - Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a. s.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
197.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. František Sztruhár
Bezpečnosť elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu v Slovnaft, a.s.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
198.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Szűcs Gaál
Analýza pracovných rizík v spoločnosti Euromilk, a.s.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
199.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Miroslav Šantavý
Analýza technických rizík káblového hospodárstva v podmienkach jadrovej elektrárne
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
200.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Šarvaic
Analýza mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku výrobného podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
201.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šarvaic
Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
202.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Ščípa
Overenie funkčnosti hlásiča elektrickej požiarnej signalizácie v závislosti od zdroja horenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
203.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Ščípa
Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
204.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Šikula
Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
205.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šimurka
Pravdepodobnostná požiarna analýza jadrovej elektrárne MO34
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
206.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Široký
Požiarne nebezpečenstvo čistých a zriedených alkoholov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
207.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Štefáková
Technológie spaľovania odpadov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
208.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Štefáková
Previerka skladu nebezpečných látok
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
209.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Štefánik
Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii ropných havárií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
210.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Štefánik
Progresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestore
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
211.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Štefánik
Zápalnosť kvapalných a tuhých materiálov v riadenej oxidačnej atmosfére a využitie hypoxie v stabilných hasiacich zariadeniach
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
212.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jarmila Štefanková, PhD.
Analýza bezpečnostných rizík zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
213.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Štefanovičová
Posúdenie práčovne z hľadiska bezpečnosti a dopadov na životné prostredie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
214.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Štefanovičová
Posúdenie stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti práce
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
215.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radka Štetinová
Preprava nebezpečných vecí vyňatých z dohody ADR v podmienkach vybranej spoločnosti
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
216.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Šušoliaková
Dimenzovanie únikových ciest vo výrobných podnikoch
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
217.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Erik Tekula
Aplikácia požiarnotechnických vlastností plynov a pár v praxi
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
218.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erik Tekula
Detekcia nebezpečných látok pri požiari
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
219.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jan Tenora
Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov a pár z technologických zariadení
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
220.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Tibenská
Kontrolný záznam pre rýchle posúdenie bezpečného skladovania látok
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
221.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Tkáčik
Vplyv tlaku a teploty na vznietenie rozvíreného prachu vybraných potravinárskych výrobkov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
222.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Tkáč
Požiarne nebezpečenstvo kvapalín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
223.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Tkáčová
Požiadavky na bezpečný únik z budovy a núdzové osvetlenie v prípade požiaru
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
224.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tomášek
Hasiace systémy na báze tuhých aerosólov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
225.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karin Tóthová
Manipulácia a preprava nebezpečných látok v železničných cisternách v rafinérii Slovnaft, a.s.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
226.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Munkhjargal Tumurtogoo
Bezpečnostné a environmentálne požiadavky na bývanie v mongolských jurtách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
227.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Turanská
Vplyv anorganických solí na rýchlosť tlenia celulózy
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
228.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ľudovít Turek, PhD.
Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
229.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mgr. Filip Urban
Úspora elektrickej energie pri prevádzkovaní cirkulačného čerpadla na dopravu teplej vody technológiou FOSTAC MAXIMUS
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
230.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jaromír Urban
Pracovné prostredie a jeho vplyv na ľudský organizmus.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
231.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Dominika Urbanová
Štúdium tepelnej stability tuhých a kvapalných látok pre potreby posudzovania nebezpečenstva v technologických procesoch
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
232.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Ušák
Návrh osvetlenia rodinného domu z hľadiska zníženia spotreby energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
233.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Varga Babeľová, PhD.
Bezpečnostné a orientačné značenie ako významný prvok bezpečnosti zamestnanca a zamestnávateľa
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
234.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Roman Vavro
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie stabilných protipožiarnych systémov s fluórovanými skleníkovými plynmi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
235.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Iveta Vicianová
Analýza a riadenie rizík pri preprave nebezpečných látok vo vybranej zriaďovacej stanici ŽSR
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
236.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Viselka
Nebezpečenstvo elektrických a elektronických zariadení používaných v domácnosti z hľadiska ich tepelnej iniciácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
237.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Vlček
Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
238.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Vypušťák
Požiadavky na bezpečnostné prevádzkovanie krytej plavárne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
239.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Analýza požiarneho nebezpečenstva vybraných alkoholov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
240.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Wojatschek
Ochrana rúk hasiča proti sálavému teplu a ohňu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
241.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lucia Zasadná
Bezpečnostné požiadavky na profesiu sprievodca osobných vlakov ŽSR
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
242.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jaroslav Zigo
Štúdium termickej degradácie tepelnoizolačných materiálov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
243.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Paulína Žáková
Bezpečné prevádzkovanie ručných hasiacich prístrojov na požiare typu F
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
244.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Žitňanský
Analýza rizík pri sústružení
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná