22. 11. 2019  4:06 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Anton Ambrózy
Vývoj senzorov a biosenzorov pre identifikáciu chemických environmentálnych bezpečnostních rizík
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Antal
Bezpečnostné požiadavky na inštaláciu, prevádzkovanie a údržbu vykurovacích zariadení
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Babínová
Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Badžo
Bezpečnostné požiadavky na profesionálnych vodičov v cestnej premávke
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Balogová
Hodnotenie vplyvov kvapalných výpustí z lokality JAVYS, a.s. vzhľadom na ochranu životného prostredia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Július Balta
Návrh vzdelávania zamestnávateľa a zamestnancov Slovenského plynárenského podniku v oblasti BOZP
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Balúchová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie konskej farmy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Barta
Posúdenie nebezpečenstva cigarety ako nízkoenergetického iniciačného zdroja
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Alojz Bartek, PhD.
Bezpečnostné zásady v objektoch spoločenského významu
november 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Barteková
Bezpečnostné požiadavky na montáž osvetľovacích telies umiestnených na tepelnoizolačných materiáloch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Barteková
Ručné hasiace prístroje a ich environmentálna akceptovateľnosť
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Michal Bartošovič
Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Zuzana Bednáriková
Bezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Belčík
Spoľahlivosť človeka vo vybranom pracovnom systéme
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Belková
Bezpečnostné požiadavky pre hračky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Benedikovič
Praktické využitie vodnej clony ako požiarnodeliacej konštrukcie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Bernát
Bezpečnostné prevádzkovanie vykurovacích telies na tuhé palivá
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Bieliková
Dekontaminácia požiaroviska
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Birčák
Monitorovanie a jadrová bezpečnosť v procese spracovania RAO
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Blašková
Návrh na skvalitnenie civilnej ochrany u vybranej právnickej osoby
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Blejštil
Radiačná ochrana pri spracovaní vysokoaktívneho chrompiku vitrifikáciou v JAVYS, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Bodnárová
Riziká v potravinárskej výrobe a metódy ich riadenia
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Botka
Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Budinská
Bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky zvárača
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Bukovič
Bezpečnostné požiadavky pri modernizácii výťahov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Bukovič
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Cíferský
Zisťovanie technologicko-bezpečnostných aspektov procesov zvárania
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Laura Csehová
Analýza ohrození pri práci s chemickými látkami v spoločnosti Edscha Cabrio-Dachsysteme, a. s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Laura Csehová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie termálneho kúpaliska Veľký Meder
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Imrich Csontos
Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych produktov vo veľkokapacitných silách
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Imrich Csontos
Bezpečnostné požiadavky na dezinfekčné, deratizačné a dezinsekčné práce v uzavretých priestoroch
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Čakloš
Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych plodín vo veľkokapacitných silách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Karol Čiernik
Štúdium sanitačných technológií znečistených pracovných, obytných a verejných priestorov
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Daniš
Analýza nebezpečenstva prevádzkovania priecestného zabezpečovacieho zariadenia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Daniš
Bezpečnostné požiadavky na prepravu horľavých kvapalín po železnici
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dedík
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie zimného štadióna
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Doktor
Návrh prevádzkového poriadku pre nízkotlakovú plynovú kotolňu a priemyselný plynovod
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Dovičicová
Environmentálne a bezpečnostné požiadavky na pracie a čistiace prostriedky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Draxlerová
Bezpečnostné aspekty vykonávania čistiacich prác
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Drozd
Analýza bezpečnostných systémov vo vozidlách Mercedes-Benz
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Drozd
Posúdenie požiarneho rizika v sklade
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Dubovan
Dekontaminácia hasičov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Dubovan
Vplyv teploty na propagáciu horenia prírodného ľanu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Ďureje
Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ďurinová
Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Dvorská
Posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného terénu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Erős
Kontrolné záznamy pre vybrané činnosti na hasičskej stanici Komárno
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Fekete
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie autoopravovne
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Filipiak
Monitoring výskytu ťažkých kovov v pôdach a rastlinách v regióne Brezno
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Robert Franz
Hodnotenie akosti zdrojov pitnej vody
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Fúčela
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie futbalového štadióna
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Fujaszová
Bezpečnostné požiadavky na sviečky z hľadiska procesu horenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Fulajtar
Princípy hasenia horľavých kvapalín
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Fulajtar
Technický zásah pod vodou pri záchranných prácach Hasičského a záchranného zboru
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Fűri
Štandardné a špeciálne bezpečnostné zabezpečenia pre vybraný osobný automobil
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Galba
Bezpečnostné požiadavky pre prevádzkovanie futbalového štadióna
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Galbička
Monitorovanie radiačných charakteristík v procese stanovenia optimalizačných postupov vyraďovania JE A1
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Galbička
Monitorovanie rádioaktívnych výpustí z JE ako súčasť ochrany zdravia ľudí
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Galbička
Proces spracovania rádioaktívneho odpadu vo vzťahu k radiačnej ochrane
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jozef Gašper
Analýza požiarneho nebezpečenstva horiacej sviečky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Golej
Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefánia Haburajová
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hamran
Umelé poruchy v registráciách geomagnetického poľa
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Hanzalová
Možnosti aplikácie metodiky ARAMIS pri prevencii technických rizík
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Hesko
Analýza dopadov pri úniku nebezpečnej látky zo železničného vozňa
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Hesko
Preprava vyhoretého jadrového paliva po železnici
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Hilka
Bezpečnosť práce pri chemickom ničení burín na tratiach ŽSR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Ing. Siegfried Karl Christian Hirle, PhD.
Heat flux influence on burning propagation of wood products
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Holíčková
Analýza podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Holkovič
Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Hornáček
Vplyv vonkajších podmienok na propagáciu procesu horenia usadeného horľavého prachu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Hornáčková
Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hornáčková
Vplyv teploty na rýchlosť horenia kvapalín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Horúcka
Spracovanie a úprava rádioaktívnych materiálov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Horúcka
Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Horváth, PhD.
Štúdium procesu tvorby tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení drevených peliet
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Horváthová
Požiadavky na protipožiarnu ochranu skladov s nebezpečnými látkami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Hrdá
Hasenie vodnou hmlou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v uzavretých priestoroch
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Vplyv fermeže na proces tepelného samovznietenia bavlny
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Hudecová
Nové trendy používania vody ako hasiacej látky
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Monika Chovancová
Štúdium bezpečnostných rizík stavebných materiálov používaných v uzavretých priestoroch budov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Illéš
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie záhradníctva
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Iváková
Elektroodpad ako zdroj materiálov a surovín
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daša Jankolová
Ochrana pred požiarmi a riešenie mimoriadnej udalosti v podmienkach ŽSR
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Janovič
Detekcia a analýza nebezpečnej koncentrácie plynov a pár
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Jasenický
Analýza rizík posunovačských činností v železničnej stanici Bratislava východ
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: PhDr. Dipl.-Ing. Rainer Josef Jaspers, PhD.
Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Dipl.-Ing. Stefan Jonas
Analysis of risk factors for the operation of stationary gas turbines and opportunities to increase their efficiency through thermal insulation systems
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Boris Juhás
Koordinácia BOZP pri dostavbe jadrovej elektrárne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Juhás
Likvidácia havárií kyselín a zásad
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Juhásová
Riadenie rizikových faktorov v prevádzke JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kajanová
Aplikácia požiarnotechnických charakteristík plastov v praxi
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Kandel
Bezpečnostnotechnické opatrenia budovy so spoločenským významom, Slovenskej sporiteľne, a.s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Kandel
Návrh politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej sporiteľni,a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Christian Keil
Aktuálne problémy rozvodnej energetickej sústavy v oblasti legislatívy
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Klačová
Vplyv pracovných činností na vyhradených technických zariadeniach v oprávnenej organizácii na bezpečnosť pri práci
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kňažková
Bezpečnostné požiadavky pri zlievarenských prácach s hliníkom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Kolarik
Bezpečná prevádzka a údržba elektrickej požiarnej signalizácie hnacích dráhových vozidiel
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Kolarik
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie hnacích dráhových vozidiel
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kollár
Možnosti minimalizácie rizika v sklade vodíka spoločnosti SE, a.s. - závod Jaslovské Bohunice V-2
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Komínek
Aplikácia elektrickej požiarnej signalizácie v rôznych technologických podmienkach
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Tomáš Korytár
Návrh zabezpečovacieho systému pre ochranu výrobného a obytného priestoru
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kosová
Nakladanie s elektroodpadom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juraj Kovács
Hasenie požiaru termicky generovaným aerosólom
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslav Kovačič
Vznik a príčiny nehodových udalostí v železničnej doprave a ich dopad na životné prostredie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Kovačič
Zaistenie bezpečnosti v prípade mimoriadnych udalostí v železničnej stanici Trnava
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Veronika Kováčiková
Pitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Kováčiková
Pitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Kovalčík
Požiadavky na bezpečné nakladanie s F plynmi pre hasenie požiarov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kozák
Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kozák
Využitie vodnej hmly na redukciu tepelného žiarenia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Královičová
Tepelné účinky požiaru na človeka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kralovič
Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Kralovič
Transformačné stanice ŽSR, ich vplyv na životné prostredie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kutálek
Bezpečnostné a zdravotné riziká antropogénnych nanočastíc
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Kvaššayová
Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii havárií nebezpečných a horľavých kvapalín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Kvaššayová
Vplyv vonkajších podmienok na lineárnu rýchlosť horenia vybraných textílií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Labai
Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Lackovič
Možnosti akumulácie tepla zo solárnych tepelných kolektorov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Lanáková
Posudzovanie ekotoxicity výrobkov spotrebnej chémie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Lopatková
Bezpečnosť výrobkov používaných pri údržbe záhrad a význam ich bezpečnostného značenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Dušan Lorinc
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie a údržbu strojného zariadenia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Lunáková
Analýza príčin vzniku pracovných úrazov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudmila Majáková
Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Makky, BSc
Bezpečnostné požiadavky pri hasení lesných požiarov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Marhefková
Retardéry horenia a ich vplyv na životné prostredie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Marinescu
Analýza podmienok bezpečnosti práce vo výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Markovič
Bezpečné a orientačné značenia v systéme integrovanej bezpečnosti výrobnej spoločnosti
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Martinkovičová
Metódy stanovenia medzí výbušnosti horľavých plynov a pár
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jana Martinkovičová
Tepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchoch
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Martinkovičová
Vplyv teploty na medze výbušnosti alkoholov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Masaryková
Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Noémi Mikleová
Aplikácia plynných hasiacich látok v praxi a nežiaduce dopady na životné prostredie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Adrian Mikóczi
Odhorievanie kvapalín z rôznych povrchov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Stanislav Mikuláš
Bezpečnostný manažment vodných športových centier
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. René Mĺkvy
Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. René Mĺkvy
Posúdenie rizika pri práškovom lakovaní
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Môciková
Bezpečnostné požiadavky na bleskozvody v obchodnom centre
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Môciková
Bezplameňové a plameňové horenie drevených peliet
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Moncman
Termická stabilita intumescentného protipožiarneho náteru
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
145.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Mrázik
Bezpečnosť zariadení detských ihrísk
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Múčka
Vplyvy iniciačných zdrojov na možnosť zapálenia zateplovacích systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nagy
Analýza požiarneho nebezpečenstva prachu vznikajúceho v karosárskej dielni
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Nemček
Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
149.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matej Nemček
Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
150.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Nikel
Preprava horľavých kvapalín po ceste
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
151.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Nikel
Vplyv výpadku elektrickej energie na bezpečnosť prevádzkovania železničnej stanice Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
152.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nikel
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
153.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Novák
Bezpečnostné požiadavky pri používaní služobných zbraní v podmienkach Železničnej polície
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
154.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Novoveský
Možnosti využitia počítačovej simulácie na podporu riešenia mimoriadnej situácie pri havárii etylénoxidu prepravovaného po železnici
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Novoveský
Riešenie mimoriadnej situácie pre nakladanie s nebezpečnými látkami na železničnej stanici Bratislava východ
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
156.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Obalová
Požiarne a environmentálne nebezpečenstvo kyselín a zásad pri ich preprave
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
157.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Enrico Obst
Hodnotenie analytických metód na stanovenie polutantov v rozličných matriciach
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
158.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Očkovská
Dobrovoľné a profesionálne záchranné služby v Slovenskej republike
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
159.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Mgr. Božena Oravcová
Rizikový manažment v stratégii ochrany vnútorného vybavenia budov pred požiarmi
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
160.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Palacková
Školenie BOZP pre vybrané pracovné činnosti v podmienkach ZSSK CARGO
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Parák
Bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
162.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Pastier, PhD.
Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Zuzana Petrášová
Možnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situácií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Petrášová
Možnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situácií
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
165.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľuboš Petrovič
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie linky na výrobu väzníkových konštrukcií
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Pfeiffer
Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii výrobnej prevádzky
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
167.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Pospíšil
Aplikácia metódy FMEA pri rekonštrukcii kondenzačných čerpadiel
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
168.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Prítrský
Bezpečnosť práce v prostredí s ionizujúcim žiarením
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
169.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Prítrský
Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
170.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Púčik
Požiarne nebezpečenstvo elektrických varičov s ohrevnými platňami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
171.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Radošinský
Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
172.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bibiána Remenárová
Safe Work Procedure – Confined Space Entry Program
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
173.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ridzoň
Analýza nebezpečenstva priemyselných prachov z hľadiska ich zápalnosti
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
174.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ridzoň
Ochrana človeka pri práci za vysokých teplôt
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
175.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marek Rolinec
Riadenie bezpečnosti pri stavebných a montážnych prácach v podmienkach jadrovej elektrárne
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
176.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Rusinko
Ohrozenie zásahových jednotiek pri likvidácii požiaru vo vnútorných priestoroch s výskytom vysokého tepelného toku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
177.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Salay
Analýza dopadov pri havarijnom úniku nebezpečných látok železničnej stanice Senec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
178.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Salay
Bezpečnosť prepravy na železniciach SR
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
179.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mr.sc. Domenico Scarafilo, PhD.
Analyse auf Sicherheit und Hygienerisiko von Baumaterialien auf Pilzbefall die für den Innenbereich Hergestellt werden
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
180.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žaneta Schmidtová
Vyslobodzovanie ľudí zo závalov a sutín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
181.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Sipták
Analýza požiarneho rizika vo výrobných technológiách
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
182.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Sipták
Analýza požiarneho rizika vo výrobných technológiách
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
183.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Slažák
Likvidácia hmyzu a nebezpečných živočíchov obťažujúcich obyvateľstvo
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
184.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Slažák
Vplyv vonkajších podmienok na rýchlosť odhorievania alkoholov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
185.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Slezák
Minimalizácia kvapalných rádioaktívnych odpadov v procese cementácie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
186.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Sobolič
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby vína
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
187.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Strémiová
Monitorovanie a hydraulická ochrana podzemných vôd
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
188.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Svátek
Bezpečnostné aspekty prevádzkovania na trakčných napájacích staniciach
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
189.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Svátek
Zvyšovanie bezpečnosti trakčných napájacích staníc modernizáciou technológií
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
190.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Štefan Svetský, PhD.
Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania v životnom cykle strojárskych výrobkov
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
191.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michaela Svitoková, PhD.
MInimalizácia rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
192.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sýkora
Analýza nebezpečenstva pri vybraných pracovných činnostiach a návrh pridelenia OOPP
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
193.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Sýkora
Bezpečnostné požiadavky pri výrobe a prevádzkovaní elektrických rozvádzačov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
194.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Sztruhár
Bezpečnosť elektrických zariadení - Prepäťová ochrana v spoločnosti Slovnaft, a. s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
195.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Sztruhár
Bezpečnosť elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu v Slovnaft, a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
196.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Szűcs Gaál
Analýza pracovných rizík v spoločnosti Euromilk, a.s.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
197.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslav Šantavý
Analýza technických rizík káblového hospodárstva v podmienkach jadrovej elektrárne
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
198.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šarvaic
Analýza mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku výrobného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
199.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šarvaic
Objektivizácia osvetlenia vo výrobnom podniku Samsung Voderady
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
200.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Ščípa
Overenie funkčnosti hlásiča elektrickej požiarnej signalizácie v závislosti od zdroja horenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
201.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Ščípa
Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
202.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šikula
Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
203.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šimurka
Pravdepodobnostná požiarna analýza jadrovej elektrárne MO34
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
204.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Široký
Požiarne nebezpečenstvo čistých a zriedených alkoholov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
205.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Štefáková
Technológie spaľovania odpadov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
206.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Štefáková
Previerka skladu nebezpečných látok
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
207.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Štefánik
Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii ropných havárií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
208.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Štefánik
Progresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestore
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
209.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Štefánik
Zápalnosť kvapalných a tuhých materiálov v riadenej oxidačnej atmosfére a využitie hypoxie v stabilných hasiacich zariadeniach
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
210.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jarmila Štefanková, PhD.
Analýza bezpečnostných rizík zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
júl 2014Zobrazenie záverečnej práce
211.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Štefanovičová
Posúdenie práčovne z hľadiska bezpečnosti a dopadov na životné prostredie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
212.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Štefanovičová
Posúdenie stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti práce
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
213.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Štetinová
Preprava nebezpečných vecí vyňatých z dohody ADR v podmienkach vybranej spoločnosti
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
214.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Šušoliaková
Dimenzovanie únikových ciest vo výrobných podnikoch
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
215.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Tekula
Aplikácia požiarnotechnických vlastností plynov a pár v praxi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
216.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Tekula
Detekcia nebezpečných látok pri požiari
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
217.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jan Tenora
Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov a pár z technologických zariadení
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
218.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Tibenská
Kontrolný záznam pre rýchle posúdenie bezpečného skladovania látok
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
219.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Tkáčik
Vplyv tlaku a teploty na vznietenie rozvíreného prachu vybraných potravinárskych výrobkov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
220.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Tkáč
Požiarne nebezpečenstvo kvapalín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
221.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Tkáčová
Požiadavky na bezpečný únik z budovy a núdzové osvetlenie v prípade požiaru
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
222.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Tomášek
Hasiace systémy na báze tuhých aerosólov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
223.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karin Tóthová
Manipulácia a preprava nebezpečných látok v železničných cisternách v rafinérii Slovnaft, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
224.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Munkhjargal Tumurtogoo
Bezpečnostné a environmentálne požiadavky na bývanie v mongolských jurtách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
225.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Turanská
Vplyv anorganických solí na rýchlosť tlenia celulózy
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
226.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľudovít Turek, PhD.
Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
227.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Filip Urban
Úspora elektrickej energie pri prevádzkovaní cirkulačného čerpadla na dopravu teplej vody technológiou FOSTAC MAXIMUS
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
228.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jaromír Urban
Pracovné prostredie a jeho vplyv na ľudský organizmus.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
229.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Dominika Urbanová
Štúdium tepelnej stability tuhých a kvapalných látok pre potreby posudzovania nebezpečenstva v technologických procesoch
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
230.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Ušák
Návrh osvetlenia rodinného domu z hľadiska zníženia spotreby energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
231.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Varga Babeľová, PhD.
Bezpečnostné a orientačné značenie ako významný prvok bezpečnosti zamestnanca a zamestnávateľa
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
232.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Vavro
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie stabilných protipožiarnych systémov s fluórovanými skleníkovými plynmi
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
233.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Vicianová
Analýza a riadenie rizík pri preprave nebezpečných látok vo vybranej zriaďovacej stanici ŽSR
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
234.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Viselka
Nebezpečenstvo elektrických a elektronických zariadení používaných v domácnosti z hľadiska ich tepelnej iniciácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
235.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Vlček
Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
236.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Vypušťák
Požiadavky na bezpečnostné prevádzkovanie krytej plavárne
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
237.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Analýza požiarneho nebezpečenstva vybraných alkoholov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
238.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Wojatschek
Ochrana rúk hasiča proti sálavému teplu a ohňu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
239.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Zasadná
Bezpečnostné požiadavky na profesiu sprievodca osobných vlakov ŽSR
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
240.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jaroslav Zigo
Štúdium termickej degradácie tepelnoizolačných materiálov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
241.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Paulína Žáková
Bezpečné prevádzkovanie ručných hasiacich prístrojov na požiare typu F
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
242.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Žitňanský
Analýza rizík pri sústružení
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná