Sep 23, 2019   3:10 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety operations of heating appliances to solid fuel
Written by (author): Bc. Michal Bernát
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné prevádzkovanie vykurovacích telies na tuhé palivá
Summary:BERNÁT, Michal: Bezpečnostné prevádzkovanie vykurovacích telies na tuhé palivá. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing., Karol Balog, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014,31 Bakalárska práca je zameraná na charakteristiku bezpečného prevádzkovania vykurovacích telies na tuhé palivá. Prvá časť práce zahŕňa analýzu právnych predpisov, noriem a legislatívnych požiadaviek na ich inštaláciu a správne prevádzkovanie. Ďalšia časť hovorí o najčastejšie používaných druhoch tuhých palív, o výhrevnosti týchto palív a o nevhodných a neprípustných palivách. Druhá polovica charakterizuje typy lokálnych vykurovacích telies spolu s dymovodmi. Posledná časť je venovaná bezpečnostným požiadavkám pri ich inštalácii a používaní. Práca sa zaoberá návrhmi na zlepšenie bezpečnosti prevádzkovania.
Key words:tuhé palivá, bezpečnosť, vykurovacie telesá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited