Oct 16, 2019   2:33 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requirements for the football stadium in service
Written by (author): Ing. Juraj Galba
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pre prevádzkovanie futbalového štadióna
Summary:Diplomová práca je zameraná na identifikáciu požiadaviek pre bezpečné prevádzkovanie futbalového štadióna. Cieľom práce bolo naštudovať medzinárodné a domáce bezpečnostné predpisy pri organizovaní športových podujatí na štadióne, požiadavky na technické vybavenie futbalového štadióna z hľadiska bezpečnosti divákov, futbalistov, technického, bezpečnostného a zabezpečovacieho personálu a ich úlohy, analyzovať prístupové cesty pre záchranné služby a zhrnúť podmienky evakuácia návštevníkov v prípade mimoriadnych udalostí. V úvodnej časti sú zhrnuté právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti štadióna na domácej i medzinárodnej scéne, základné povinnosti pre organizátora stretnutia ako najvyššej autority v oblasti bezpečnosti a úlohy usporiadateľskej služby a ostatných osôb zodpovedných za bezpečnosť. Druhá časť obsahuje bezpečnostné požiadavky na štruktúru štadióna pre ochranu hráčov na hracej ploche spolu s divákmi na tribúnach a protipožiarne opatrenia. V nasledujúcej časti sú rozdelené podujatia podľa rizikovosti, definované sú povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia, segregácia fanúšikov, boj proti chuligánom a záchranné a havarijné plány. Ďalej sú popísané požiadavky na bezpečnosť na konkrétnom štadióne. V závere sú identifikované najčastejšie priestupky v oblasti bezpečnosti spolu s navrhnutými preventívnymi opatreniami.
Key words:úlohy usporiadateľskej služby, boj proti chuligánom, bezpečnostné požiadavky na štadión, povinnosti organizátora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited