Sep 20, 2019   7:42 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Temperature effect on the burning rate of liquids
Written by (author): Ing. Monika Hornáčková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv teploty na rýchlosť horenia kvapalín
Summary:Cieľom tejto práce je charakterizovať vplyv teploty na rýchlosť horenia kvapalín. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horľavých kvapalín -- fyzikálne a požiarnotechnické charakteristiky kvapalín a legislatívne predpisy. Stručne charakterizuje vplyv vonkajších podmienok na rýchlosť horenia, iniciačné zdroje. Experimentálna časť sa zaoberá horením denaturovaného liehu (etanolu) a metanolu. Horľavé kvapaliny vstupujú do procesu horenia pri rôznych vstupných teplotách. Porovnávané sú aj dva priemery nádob, v ktorých sa prevádza horenie. V závere sú zhrnuté výsledky merania.
Key words:iniciačné zdroje, požiarnotechnické charakteristiky horľavých kvapalín, rýchlosť horenia, horľavá kvapalina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited