Oct 14, 2019   3:11 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requirements for candles in the burning process
Written by (author): Ing. Lucia Fujaszová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky na sviečky z hľadiska procesu horenia
Summary:Diplomová práca sa zaoberá fyzikálno-chemickými charakteristikami sviečok, druhmi sviečok a technickými požiadavky na kvalitu sviečok. Venuje sa bezpečnostnému značeniu sviečok a skúšobným metódam na stanovenie požiarnobezpečnostných parametrov sviečky. Opisuje vplyv vonkajších podmienok a geometrie sviečky na rýchlosť horenia a tiež tvorbu dymu pri horení sviečok. V praktickej časti sa venuje experimentálnemu overeniu vybraných druhov sviečok z hľadiska tvorby dymu. V závere práce sú uvedené odporúčania pre prax
Key words:sviečky, charakteristika sviečok, požiadavky na kvalitu sviečok, bezpečnostné značenie sviečok, požiarnobezpečnostné parametre sviečok, tvorba dymu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited