Oct 19, 2019   7:38 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of emergency events threatening the infrastructure of the selected region
Written by (author): Ing. Peter Radošinský
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu
Summary:RADOŠINSKÝ, Peter: Analýza mimoriadnych udalostí ohrozujúcich infraštruktúru vybraného regiónu [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2014, 95 strán Kľúčové slová: mimoriadna udalosť, nebezpečenstvo, ohrozenie, bezpečnosť V diplomovej práci som sa zameral na identifikáciu mimoriadnych udalostí v spojitosti s ohrozením verejnej infraštruktúry vo vybranom regióne. Popísal som identifikáciu nebezpečenstva, iniciačných udalostí a ohrození a ich možných následkov na infraštruktúru. Analyzoval som nebezpečenstvá od vrcholovej udalosti. Následne som analyzoval povinnosti samosprávy pri plnení zákonom stanovených úloh pri ochrane obyvateľov a majetku. Po analyzovaní stavu pripravenosti na činnosť pri mimoriadnej udalosti som navrhol konkrétne opatrenia na zvýšenie účinnosti jednotlivých opatrení, odstránenie technických a organizačných nedostatkov.
Key words:mimoriadna udalosť, nebezpečenstvo, ohrozenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited