Oct 14, 2019   5:55 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Detection of hazardous substances in fire
Written by (author): Ing. Erik Tekula
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia nebezpečných látok pri požiari
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bolo priblížiť problematiku detekcie nebezpečných látok vznikajúcich pri požiaroch. Samotná práca je rozdelená do piatich, na seba nadväzujúcich kapitol. V prvej kapitole je definovaný pojem horenie a požiar. V druhej kapitole je definované, aké látky vznikajú pri horení materiálov, ich rozdelenie na dusivé a dráždivé látky a vlastnosti týchto jednotlivých látok. Tretia kapitola sa zaoberá spôsobmi analýzy a merania koncentrácií plynov podľa spôsobu fungovania analyzátorov. Podstatou štvrtej kapitoly je definovanie pojmu detekcia a detektor a následne porovnanie jednotlivých detektorov využívaných v chemickom priemysle a záchrannými zložkami. Záverečná kapitola sa venuje porovnaniu rozsahu a citlivosti jednotlivých senzorov, pre už spomínané detektory zo štvrtej kapitoly.
Key words:orenie, detekcia, detektor, splodiny horenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited