Sep 19, 2019   8:13 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The hazard assessment of cigarettes as low-energy ignition sources
Written by (author): Ing. Marek Barta
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie nebezpečenstva cigarety ako nízkoenergetického iniciačného zdroja
Summary: Diplomová práca sa zameriava na posúdenie nebezpečenstva zapálenej cigarety ako nízkoenergetického iniciačného zdroja. teoretická časť práce je venovaná charakteristike iniciačných zdrojov so zreteľom na cigarety a ich nebezpečenstvo. Samostatná kapitola je venovaná skúšobným metódam a normám na hodnotenie cigariet, ktoré sú prijaté v rámci Európskej únie. V praktickej časti sme pomocou termokamery a termočlánkov v laboratórnych podmienkach stanovili teplotu. Taktiež sme stanovili rýchlosť horenia tlejúcej cigarety a úbytok hmotnosti voľne tlejúcej cigarety.
Key words:cigarety , tlenie, iniciačné zdroje, RIP cigarety, požiar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited