Sep 19, 2019   6:06 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The requirements for the safe handling of F gases for fire fighting
Written by (author): Ing. Ondrej Kovalčík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečné nakladanie s F plynmi pre hasenie požiarov
Summary:Charakterizácia nepriaznivých účinkov fluórovaných plynov používaných na hasenie požiarov. Legislatívne požiadavky na skladovanie a výrobu fluórovaných plynov. Fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti hasiacich plynov. Metódy posudzovania zhášacej účinnosti hasiacich plynov. Návrh systému kategorizácie stabilných hasiacich zariadení podľa legislatívnych podmienok. Návrh systému na sledovanie dovozu a spotreby fluórovaných hasiacich plynov.
Key words:F-plyny, Porušovanie ozónovej vrstvy, Kontrola úniku F-plynov, Chemické hasiace plyny, Potenciál otepľovania zeme

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited