Sep 22, 2019   3:32 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire extinguishing system on aerosol base
Written by (author): Ing. Peter Tomášek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hasiace systémy na báze tuhých aerosólov
Summary:Táto diplomová práca je vypracovaná na základe dostupnej literatúry najmä od zahraničných autorov. Cieľom tejto práce je porovnať aerosólové hasiace systémy s tradičnými hasiacimi systémami a zhodnotiť možnosti využitia, prípadne nahradenie halónových hasiacich látok. Na začiatku práce sú popísané triedy požiarov a hasiace systémy používané v súčasnosti. Zvyšok práce je zameraný na aerosólové hasiace systémy. Podrobný popis aerosólového generátora, jednotlivé časti celého systému, spôsob zdolávania požiaru, toxikologické a environmentálne vlastnosti aerosólov a v poslednej časti sú odporúčania pre prax. Ako prílohy sú použité karty bezpečnostných údajov vybraných aerosólových hasiacich látok.
Key words:Hasiace látky, aerosólové hasiace systémy, hasenie, kondenzované aerosóly, disperzné aerosóly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited