Sep 22, 2019   8:18 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requirements in production of aluminium windows
Written by (author): Ing. Stanislav Parák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien
Summary:PARÁK, Stanislav: Bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita Bratislava. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. Trnava: MtF STU, 2016. 86s. V diplomovej práci som analyzoval bezpečnostné požiadavky pri výrobe hliníkových okien v spoločnosti Uniteam HD, s.r.o. a súčasné požiadavky na vlastnosti okien z hľadiska energetickej úspory. Charakterizoval som pracovné a skladové priestory, jednotlivé pracovné činnosti a používané materiály. Zhodnotil som nakladanie s odpadmi v spoločnosti a navrhol možné zlepšenia. Posúdil som nebezpečenstvá strojov a zariadení, bezpečnostné značenia, zhodnotil poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a navrhol kontrolný list a bezpečnostné pokyny pre činnosti na strojné zariadenia. Nakoniec som zhrnul odporúčané návrhy pre spoločnosť na zlepšenie.
Key words:ohrozenie, okno, bezpečnosť, nebezpečenstvo, riziko, hliník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited