Oct 19, 2019   12:28 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire Hazard of Electric Stoves with a Hot Plate
Written by (author): Ing. Dominik Púčik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiarne nebezpečenstvo elektrických varičov s ohrevnými platňami
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť či bežne používané elektrické variče v domácnostiach môžu byť zdrojom požiaru pri vyliatí horľavej kvapaliny na ich horúci povrch. V teoretickej časti sú rozanalyzované skúšobné metódy, iniciačné zdroje požiaru, a vybrané horľavé kvapaliny či produkty. Experimentálna časť sa bude zaoberať vznietením horľavých vzoriek na horúcom povrchu pri teplotách, ktoré dokážeme dosiahnuť na elektrickom variči. Ďalším experimentom sa pokúsime zistiť, či ponorným elektrickým varičom dokážeme spôsobiť vzplanutie drevenej vzorky. V závere sú zhrnuté dosiahnuté výsledky počas experimentu.
Key words:horúci povrch, vznietenie, horľavé kvapaliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited