Sep 17, 2019   5:02 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assess the quality, safety and labeling of sport clothing for rain and difficult terrain
Written by (author): Ing. Mária Dvorská
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného terénu
Summary:Dvorská, Mária: Posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného terénu. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD., 2016. Cieľom mojej práce bolo posúdenie kvality, bezpečnosti a označovania športového ošatenia do dažďa a náročného terénu. V mojej práci som sa zamerala na jednotlivé materiály, z ktorých je oblečenie vyrobené, na použité technológie, povinné označenia, starostlivosť a údržbu. V prvej časti mojej práce som sa zamerala na rozdelenie jednotlivých vrstiev textilu, popísala som druhy membrán a laminácií. V druhej časti som popísala materiály softshell a Gore - Tex. V tretej časti som sa zamerala na povinné informácie a označenia na ošatení. Vo štvrtej časti som popísala rôzne materiály a starostlivosť o ne, vypísala som pracie symboly. V piatej časti som uviedla veľkostné označovania a popísala som paropriepustnosť.
Key words:Gore - Tex, starostlivosť o materiál, softshell, membrána, pracie symboly, paropriepustnosť, laminácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited