Oct 20, 2019   10:31 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hand fire extinguishers and their environmental acceptability
Written by (author): Ing. Zuzana Barteková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ručné hasiace prístroje a ich environmentálna akceptovateľnosť
Summary:Diplomová práca sa zaoberá ručnými hasiacimi prístrojmi a ich environmentálnou akceptovateľnosťou. V teoretickej časti som sa venovala popisu jednotlivých ručných hasiacich prístrojov a vhodnými náplňami do týchto zariadení. Ďalej som sa zaoberala danou problematikou týkajúcou sa ručných hasiacich prístrojov a environmentálnymi požiadavkami. V praktickej časti som sa venovala odporúčaniu hasiacich prístrojov pre vybrané scenáre požiarov, návrh použitia ručných hasiaci prístrojov pre kuchyne v domácnostiach a v reštauračných zariadeniach.
Key words:ručné hasiace prístroje, hasiace látky, environmentálne a bezpečnostné požiadavky, triedy požiarov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited