Oct 15, 2019   1:11 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of external conditions on linear burn rate of selected textiles
Written by (author): Ing. Ľubica Kvaššayová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vonkajších podmienok na lineárnu rýchlosť horenia vybraných textílií
Summary:Textílie,či už prírodné alebo syntetické hrajú v našich životoch veľkú úlohu, pretože sa s nimi stretáme každý deň. Rovnako sa však stretávame aj s horľavými látkami resp. zápalnými zdrojmi. Ich kombináciou za dobrej podpory vzduchu môže prísť v neočakávanej chvíli k ich zapáleniu až k požiaru. To ako rýchlo budú tieto materiály horieť resp. ako rýchlo sa bude oheň šíriť po ich povrchu ovplyvňujú vlastnosti týchto materiálov. Preto je cieľom diplomovej práce porovnať horľavosť vybraných textílií či už v teoretickej alebo praktickej rovine. Metódy, ktorými sa horľavosť materiálov stanovuje vychádza z medzinárodných resp. slovenských právnych predpisov, či noriem, ktorým je v práci venovaná samostatná kapitola. V praktickej časti sa práca bude venovať samotnému meraniu času, počas ktorého vybrané vzorky zhoria, z čoho je následne možné stanoviť lineárnu rýchlosť horenia vzoriek a je možné ich porovnať.
Key words:textílie, metódy, horenie, rýchlosť , šírenie plameňa, prírodné a syntetické vlákna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited