Sep 20, 2019   1:18 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety requirements when handling pennies and burning foam
Written by (author): Ing. Ľudmila Majáková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou
Summary:MAJÁKOVÁ, Ľudmila: Bezpečnostné požiadavky pri manipulácií s penidlami a pri hasení s penou. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav integrovanej bezpečnosti - Školiteľ.- prof. Ing. Karol Balog, PhD. Trnava MTF STU, 2017. 51 s. Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať hasiace penidlá. Penidlá sú nevyhnutné pri ochrane pred požiarom, ochrane zdravia a majetku. Hasiace peny sa v dnešnej modernej dobe používajú ako základná hasiaca látka. Preto v práci popisujem vlastnosti hasiacich pien a ich aplikáciu na požiar. V neposlednom rade musíme brať do úvahy aj dopad hasiacich pien na životné prostredie, ich toxicitu a odbúrateľnosť, ktorá je spomenutá v poslednej časti v práci. Práca je vypracovaná na základe dostupnej literatúry.
Key words:vlastnosti hasiacich pien,, protipožiarna pena, Hasiace látky, požiadavky na penidlá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited