Sep 21, 2019   4:54 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The requirements for the safe operation of elevators
Written by (author): Bc. Martin Bukovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
Summary:Výťah je vlastne strojné zariadenie, ktoré slúži na prepravu osôb pričom musí spĺňať bezpečnostné požiadavky noriem a legislatívy Slovenskej republiky. Denne sa výťahom transportuje niekoľko tisíc osôb preto je dôležité udržiavať zariadenia v bezpečnom stave. Kvalita života bez výťahov by dnes už nebola dostačujúca. Na výťahy vyrábané v dnešnej dobe sa kladú čoraz väčšie nároky a požiadavky na konštrukciu a montáž z bezpečnostného hľadiska. V prvej kapitole bakalárskej práce opisujem výťahy od histórie až po súčasnosť. V druhej kapitole uvádzam rozdelenie výťahov druhu, spôsobu využitia a typu pohonov. V tretej kapitole znázorňujem a podotýkam na výmenu riadiacich systémov starších typov za nové bezpečnejšie. V štvrtej kapitole poukazujem na legislatívu Slovenskej republiky a súvisiace právne predpisy. V piatej kapitole podrobnejšie rozoberám predpísané kontroly výťahov vyplývajúce z vyhlášok a noriem. Šiesta kapitola je venovaná bezpečnostným prvkom a komponentom, ktoré chránia ľudské životy v prípade nepredvídateľnej situácie. Siedma kapitola sa celkovo zaoberá analýzou rizika v procese montáže, servisu a prevádzky, ktoré je jednoduchými spôsobmi popísané metódami analýzy rizika ako sú checklist, bodová metóda a FMEA.
Key words:Výťah, Bezpečnosť, Riziko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited