Sep 16, 2019   10:25 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the safety of construction works at heights in a selected company
Written by (author): Bc. Matej Nemček
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti
Summary:Súhrn NEMČEK, Matej: Analýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnosti [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita Bratislava. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. – Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. – Trnava: MtF STU, 2017. 44s. V mojej bakalárskej práci som analyzoval súčasné právne, technické a bezpečnostné požiadavky pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou spoločnosti STREMONT, s.r.o. Charakterizoval som súčasné požiadavky na výkon pre práce vo výškach a to školenia, zdravotnú spôsobilosť a prideľovanie OOPP. Posúdil som aktuálne používané OOP pre práce vo výškach a ich aktuálny stav. Nakoniec som zapísal zistené nedostatky a zhrnul odporúčaný návrh pre spoločnosť na zaistenie bezpečnosti pre práce vo výškach.
Key words:kontrola, bezpečnosť, hĺbka, výška, riziko, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited