17. 10. 2019  7:36 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach
Autor: Bc. Mária Zuzana Bednáriková
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na podrobnú špecifikáciu a odborné bezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Základná prvá kapitola je zameraná na právne a technické požiadavky na bezpečnosť práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Nasledovná, v poradí druhá kapitola je venovaná nebezpečenstvám a ohrozeniam vyskytujúcim sa pri činnostiach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Z hľadiska rôznorodosti danej problematiky je práca zložená aj z ďalších dôležitých kapitol. V tretej kapitole sú bezpečnostné požiadavky pre záchranárske, pracovné a športové činnosti vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Posledná, štvrtá kapitola je zameraná na používané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu proti pádu z výšky.
Kľúčové slová:bezpečnosť, výšky, normy, nebezpečenstvo, osobné ochranné pracovné prostriedky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene