Oct 20, 2019   11:12 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Rescuing people from caving falls and debris
Written by (author): Ing. Žaneta Schmidtová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyslobodzovanie ľudí zo závalov a sutín
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku záchrany ľudí pri vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré vznikajú nielen v pracovnom prostredí, ale aj v bežnom živote. Vysvetľuje ich ako udalosti, ktoré môžu ovplyvniť celkovú bezpečnosť človeka. V úvode práce sú charakterizované závaly a vymedzené druhy vyhľadávacích a vyslobodzovacích prác. Práca konkrétne špecifikuje vyslobodzovanie zo síl, zásobníkov, závalov a zo zrútených budov. Práca v závere sumarizuje zásady ochrany zdravia pri záchrane ľudí a vznikajúce riziká, ktoré pri vyslobodzovaní vznikajú.
Key words:zával, silo, zásobník, vyhľadávacie a vyslobodzovacie práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited