Sep 21, 2019   0:32 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Enviromental and safety requirements for laundry and cleaning detergents
Written by (author): Ing. Zuzana Dovičicová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Environmentálne a bezpečnostné požiadavky na pracie a čistiace prostriedky
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá požiadavkami pracích a čistiacich prostriedkov z hľadiska bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie. V prvej časti je popísaná história prania, rozdelenie pracích a čistiacich prostriedkov a ich vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Ďalšie dve kapitoly charakterizujú pracie a čistiace prostriedky a ich využitie v domácnosti. Nasledujúca časť sa sústreďuje na fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré boli získané z etikiet výrobkov a z kariet bezpečnostných údajov. Bližšie sa v nej zameriava na obsah pH, povrchovo aktívne látky a nebezpečné látky v detergentoch. V ďalších častiach sa rozpracúva označovanie pracích a čistiacich prostriedkov v súlade so zákonnými požiadavkami, zameriava sa na environmentálne a bezpečnostné požiadavky na pracie a čistiace prostriedky pomocou výstražných a bezpečnostných viet a zaoberáme sa ohrozeniami pri používaní alebo skladovaní detergentov. Výsledky zistení sú podkladom pre záver.
Key words:detergent, povrchovo aktívne látky, karta bezpečnostných údajov, ohrozenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited