Sep 15, 2019   7:33 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Risk assessment for powder coating
Written by (author): Ing. René Mĺkvy
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie rizika pri práškovom lakovaní
Summary:V bakalárskej práci som sa snažil priblížiť problematike procesu povrchovej úpravy kovov metódou práškového lakovania, kde sú opísané základné poznatky o procesoch, ako sú príjem a výdaj tovaru, príprava materiálu určeného na spracovanie a samotný proces lakovania. Ďalším krokom bolo určenie legislatívnych bezpečnostných požiadaviek, ktorými sa musí spoločnosť riadiť. Na základe získaných poznatkov som sa snažil posúdiť riziká, ktoré môžu negatívne vplývať na pracovníkov v procese povrchovej úpravy kovov v spoločnosti Qkomaxit s.r.o. Pre utvorenie si čo najadekvátnejšieho obrazu o vplyve fyzikálnych faktorov v pracovnom prostredí bol vybraný ten, ktorý môže najzásadnejšie ovplyvňovať zdravie zamestnancov pri výkone činností spojených s procesom práškového lakovania. Z uvedených faktorov boli vykonané merania prašnosti ovzdušia v pracovnom prostredí. Posledným krokom bolo navrhnutie nápravných opatrení na zlepšenie bezpečnostných požiadaviek pri práškovom lakovaní.
Key words:práškové lakovanie, bezpečnostné požiadavky, prašnosť, riziko, povrchová úprava kovov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited