Sep 23, 2019   12:59 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reviewing of laundry in term of safety and impacts on the environment
Written by (author): Ing. Michaela Štefanovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Juráková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie práčovne z hľadiska bezpečnosti a dopadov na životné prostredie
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá posúdením pracovného prostredia vybranej práčovne z hľadiska bezpečnosti, kvality a dopadov na životné prostredie. V prvej časti je popísaná charakteristika spoločnosti a jej história. V druhej časti sú rozpracované poskytované služby, systém prenájmu pracovných odevov a rohoží. Tretia kapitola obsahuje technológiu prania, sušenia, opis technologických procesov a používané chemické látky. Ďalšia kapitola charakterizuje čistiareň odpadových vôd, princíp prevádzky, analýzu odpadových vôd a ochranné vybavenie. Posledná teoretická časť rozpracúva osobné ochranné prostriedky používané v priestoroch produkcie a ergonómiu práce. V praktickej časti je vypracovaný kontrolný list pre úsek pracovného procesu v práčovni. Zhodnotené sú riziká a vypracovaný je návrh na zlepšenie opatrení.
Key words:práčovňa, odpadové vody, osobné ochranné prostriedky, kontrolný list

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited