Oct 16, 2019   8:48 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Voluntary and professional rescue services in Slovak republic
Written by (author): Bc. Petra Očkovská
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dobrovoľné a profesionálne záchranné služby v Slovenskej republike
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberám legislatívnymi požiadavkami a činnosťou záchranných služieb v Slovenskej republike. Záchranné služby zabezpečujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v situáciách ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok ľudí. Cieľom tejto práce je popísať fungovanie záchranných služieb, ich štruktúru, technické vybavenie a vzdelávanie, a taktiež druhy záchranných služieb. Práca obsahuje aj dôležité telefónne čísla, ktoré treba volať v stave nebezpečenstva.
Key words:záchranné služby, dobrovoľníctvo, integrovaný záchranný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited