Oct 16, 2019   2:37 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of water mist to reduce heat radiation
Written by (author): Ing. Tomáš Kozák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie vodnej hmly na redukciu tepelného žiarenia
Summary:V súčasnosti sa vyvíja úsilie o čo najvyššiu bezpečnosť pred požiarmi. Vodná hmla sa stáva trendom v oblasti protipožiarnej ochrany. Protipožiarne hmlové zariadenia ponúkajú oproti iným stabilným hasiacim zariadeniam veľké množstvo výhod. Prvá kapitola sa venuje definícii vodnej hmly a histórií protipožiarnych hmlových zariadení. Takisto vodným kvapkám a ich veľkosti pre hasenie. V druhej kapitole sú popísané najmä mechanizmy hasenia vodnou hmlou, akými sú chladenia paliva, znižovanie koncentrácie kyslíka a blokovanie sálavého tepla. V tretej kapitole sú rozdelené a popísané zariadenia na princípe vodnej hmly z rôznych hľadísk. Posledná kapitola sa venuje zníženiu tepelného toku pomocou clony z vodnej hmly. Cieľom bakalárskej práce bolo zhrnutie dôležitých informácií o vodnej hmle a protipožiarnych systémoch na báze vodnej hmly . Na ich základe sme navrhli aparatúru pre potreby overenia účinnosti vodnej hmly na zníženie tepelného toku.
Key words:vodná hmla, protipožiarne systémy vodnej hmly, zníženie tepelného toku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited