Oct 19, 2019   7:27 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Protection of the firearm's hands against radiant heat and flame
Written by (author): Ing. Peter Wojatschek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:JUDr. Vojtech Valkovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana rúk hasiča proti sálavému teplu a ohňu
Summary:V prvej kapitole sme sa venovali štatistike úrazovosti hasičov. Použili sme údaje z USA nakoľko majú tieto štatistiky veľmi dobre prepracované a na Slovensku sme nemali dostupné údaje na vytvorenie tejto štatistiky. Ďalšia kapitola je venovaná pôsobeniu tepla na ľudský organizmus kde sme sa venovali vzniku, priebehu a faktorom závažnosti pri popáleninách. Štvrtá kapitola zahŕňa osobné ochranné pracovné pomôcky využívané pri zásahoch hasičov. V nasledujúcich kapitolách bolo objektom nášho skúmania pri vybraných typoch hasičských rukavíc overenie komfortnosti, skúška správania sa na horúcom povrchu a pri vystavení plameňu. Zo zistení sme dospeli k výsledkom, ktoré sú podkladom pre záverečné hodnotenie.
Key words:hasič, teplo, pôsobenie tepla, hasičské rukavice, tepelné riziká

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited