Sep 17, 2019   4:29 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Standard and special safety assurance for selected passenger car
Written by (author): Ing. Viktor Fűri
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štandardné a špeciálne bezpečnostné zabezpečenia pre vybraný osobný automobil
Summary:FŰRI, Viktor:Štandardné a špeciálne bezpečnostné zabezpečenia pre vybraný osobný automobil. [Diplomová práca]- Slovenskátechnická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave;Ústav integrovanej bezpečnosti. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Trnava: MTF STU, 2018, 91 s. Kľúčové slová: Pohon vozidiel, bezpečnostné požiadavky vozidla, BMW X3, Servis a údržba. Práca sa zaoberá so súčasnými trendmi vo vývoji automobilov.Rozdeľujú sa tu jednotlivé pohony vrátane elektromobilov a autonómne riadenie vozidiel. Venovaná je pozornosť aj na bezpečnostné požiadavky automobilov a cestnej premávky. Opissamotného vozidla BMW X3 novej generácie a jeho parametre sú podrobne rozpísané. V praktickej časti je pozornosť venovaná na jazdné vlastnosti daného vozidla, ako aj servis a údržba. V tejto časti sú zvýraznené aj jednotlivé chyby a poruchy vozidla, ktoré sa môžu vyskytnúť pri nedodržaní servisných úkonov.
Key words:Pohon vozidiel , Bezpečnostné požiadavky vozidla, BMW X3, Servis a údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited