Sep 20, 2019   1:34 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of the joinery workshop in terms of safety at work
Written by (author): Ing. Michaela Štefanovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti práce
Summary:Diplomová práca sa zaoberá posúdením pracovného prostredia vybranej stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti pracovného prostredia so zreteľom na prašnosť a osvetlenie v pracovnom prostredí. V prvej časti je popísaný historický vývoj drevárstva na Slovensku. V druhej časti sú zaznamenané základné platné právne predpisy na Slovensku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tretia kapitola obsahuje popis základných strojných nástrojov používaných v stolárskych dielňach, ich základné delenie. Ďalšia kapitola teoreticky opisuje bezpečnosť pracovného prostredia, prašnosť a osvetlenie pracoviska a k tomu prislúchajúce limity. V tejto časti sa taktiež opisujú osobné ochranné pracovné prostriedky a bezpečnostné značenia na pracovisku. Posledná teoretická časť opisuje konkrétne pracovné prostredie, pôdorys dielne a jej vybavenie. V praktickej časti je merané osvetlenie na pracovisku, konkrétne na každom pracovnom mieste a taktiež aj prašnosť pri formátovacej píle, ktorá je zdrojom najväčšieho rizika vzniku repsirabilného prachu. V tejto časti je spracovaný aj kontrolný list pre posúdenie bezpečnosti na jednotlivých strojoch a návrh nápravných opatrení, spolu so zhodnotením používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
Key words:nástroje dielne, stolárska dielňa, bezpečnosť pri práci na drevoobrábacích stojoch,, osobné ochranné pracovné prostriedky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited