Oct 18, 2019   1:19 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Progressive methods of extinguishing on the principle of reducing the oxygen content in an enclosed space
Written by (author): Ing. Martin Štefánik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Zoltán Tánczos
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestore
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo experimentálne overenie zápalnosti vybraných materiálov v uzavretom priestore pri zníženej koncentrácie kyslíka. V práci sa overili teoretické poznatky o moderných systémoch určených na hasenie požiarov v uzavretých priestoroch so zníženou koncentráciou kyslíka. Ďalej sú opísané súčasné moderné systémy hasenia, právne a technické požiadavky na plynné hasiace látky používané pre hasenie v uzavretom priestore, vplyv zníženej koncentrácie kyslíka na zdravie človeka. Nosnou časťou záverečnej práce je návrh a vyhotovenie skúšobného zariadenia na skúšanie zapáliteľnosti materiálov za zníženej koncentrácii kyslíka v uzavretom priestore. Pomocou vyhotoveného skúšobného zariadenia sa overila zapáliteľnosť tuhých a kvapalných vzoriek pri zníženej koncentrácii kyslíka.
Key words:horlavosť, zápalnosť, limitná koncentrácia kyslíka, hypoxia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited