Sep 20, 2019   6:40 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paintshop
Written by (author): Ing. René Mĺkvy
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
Summary:V diplomovej práci som sa venoval problematike bezpečnosti pracovného prostredia v procese povrchovej úpravy kovov metódou práškového lakovania. V úvode do bezpečného pracovného prostredia som popísal základné činnosti vykonávané v prevádzke práškovej lakovne spoločnosti Qkomaxit s.r.o. V ďalšej časti boli prostredníctvom vybraných metód identifikované nebezpečenstvá a posúdené riziká. Výberom pracovných a technologických faktorov boli posúdené nebezpečenstvá z viacerých oblastí, ako posúdenie v súlade legislatívnych požiadaviek požiarnej ochrany, priemyselnej toxikológie a používania chemických prípravkov, či posúdenie vybraného fyzikálneho faktora, hlučnosti. Na záver boli verifikované navrhované opatrenia na zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti pri výkone pracovných činností v pracovnom procese.
Key words:prášková lakovňa, bezpečnosť pracovného prostredia, povrchová úprava kovov, hlučnosť, dopravník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited