Sep 20, 2019   5:58 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety of children's playground equipment
Written by (author): Ing. Tibor Mrázik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť zariadení detských ihrísk
Summary:Práca je zameraná na zisťovanie skutkového stavu na vybraných lokalitách detských ihrísk a zhodnotiť ich bezpečnostno – technické podmienky v rámci zaistenia bezpečnosti pre najzraniteľnejšiu kategóriu obyvateľstva a to malé deti. Práca má teoretickú časť, ktorá sa zameria na popis technických parametrov, na popis druhov výrobkov, na možné typy a vyhotovenia ihrísk a častí ihrísk. Praktická časť je obraz z terénu v súčinnosti s miestnou samosprávou, ako konkrétne ihriská vypadajú a či spĺňajú požiadavky na bezpečné užívanie v zmysle normy STN EN 1176-1 a jej prílohy a STN EN 1177. Ihriská budú posúdené a z vyvodených záverov budú prijaté opatrenia a odporúčania.
Key words:detské ihriská, kontrola, zariadenia, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited