Oct 16, 2019   0:14 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Drinking water and possibility of treatment in households
Written by (author): Bc. Veronika Kováčiková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiach
Summary:Táto práca popisuje fyzikálne vlastnosti vody, jej zloženie, zastúpenie vo svete. Definuje pojem pitná voda a úžitková voda. Uvádza množstvo a kvalitu pitnej vody na Slovensku. Ďalej analyzuje legislatívne požiadavky na kvalitu pitnej vody v Európskej únii a na Slovensku. Skúma systém zabezpečovania pitnej vody domácnostiam a spôsoby úpravy a dezinfekcie. Práca popisuje jednotlivé zariadenia, ktoré sú určené na úpravu pitnej vody v domácnostiach. Porovnáva komerčné zariadenia a uvádza výhody a nevýhody každého typu.
Key words:vlastnosti pitnej vody, pitná voda na Slovensku, pitná voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited