Oct 21, 2019   2:24 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibility of using voluntary fire units in Senica district in responding to fires and extraordinary events
Written by (author): Bc. Zuzana Petrášová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:JUDr. Vojtech Valkovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situácií
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberám dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí Slovenskej republiky, konkrétne v okrese Senica. Dobrovoľné hasičské zbory obcí zabezpečujú prvotnú ochranu v obci a v jej okolí pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami, predovšetkým nežiaduce udalosti ako napríklad pôvodne a následky silných vetrov. Cieľom tejto práce je priblížiť hasičské a záchranné systémy v okrese Senica, hlavne na dobrovoľné hasičské zbory obcí v tomto okrese. Zameriavam sa hlavne na ich systém organizácie, techniku, prácu a spoluprácu s profesionálnymi záchrannými zložkami Slovenskej republiky, najmä s profesionálnymi hasičmi.
Key words:hasičská jednotka, hasičská technika , dobrovoľný hasičský zbor obce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited