Oct 21, 2019   2:00 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and establishment of temporary controlled zone for the repair of the distribution wheels of the main circulating pumps
Written by (author): Ing. Martin Prítrský
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
Summary:Táto diplomová práca pojednáva o kontrolovanom pásme a zriadení dočasného kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice. V prvej kapitole práca prináša informácie o kontrolovanom pásme, terminológii týkajúcej sa radiačnej ochrany a základné informácie o ionizujúcom žiarení. Druhá kapitola sa zaoberá zriadením dočasného kontrolovaného pásma v podmienkach jadrovej elektrárne a prináša detailný pohľad na jednotlivé činnosti, ktoré sú potrebné vykonať, zároveň približuje prístroje na monitorovanie kontaminácie využívané v dočasnom kontrolovanom pásme. Tretia kapitola pojednáva o samotnej činnosti, ktorá je vykonávaná v dočasnom kontrolovanom pásme a to o oprave rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel. Posledná kapitola sa týka zabezpečenia radiačnej ochrany pracovného prostredia v dočasnom kontrolovanom pásme. Taktiež sa zaoberá monitorovaním povrchovej kontaminácie a dávkového príkonu v dočasnom kontrolovanom pásme. Táto kapitola prináša aj analýzu kontaminácie ovzdušia spôsobenú obrábaním rozvádzacieho kolesa a analyzuje účinnosť opatrení v oblasti radiačnej ochrany pracovníkov.
Key words:kontrolované pásmo, dočasné kontrolované pásmo, hlavné cirkulačné čerpadlo, rozvádzacie koleso, radiačná ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited