Dec 15, 2019   7:49 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:requierements for safety maintainance and revision of the electric fire signalization
Written by (author): Ing. Marián Ščípa
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
Summary:ŠČÍPA Marián: Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog PhD. - Trnava: MtF STU, 2010. 47 s Kľúčové slová: elektrická požiarna signalizácia, údržba, revízia, kontrola Práca sa zaoberá požiadavkami na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie. Práca sa skladá z piatich častí. Prvá časť charakterizuje EPS a súčasný stav v oblasti implementácie legislatívnych požiadaviek na navrhovanie EPS. Druhá časť obsahuje scenáre požiarov a voľbu typu hlásiča. Tretia časť hovorí o údržbe a revízii EPS. Vo štvrtej časti som rozobral bezpečnostné požiadavky na údržbu a revíziu EPS. V záverečnej časti som vypracoval návrh na vykonávanie údržby a revízie EPS
Key words:elektrická požiarna signalizácia, údržba, revízia, kontrola

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited