22. 10. 2019  18:14 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
Autor: Ing. Marián Ščípa
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
Abstrakt:ŠČÍPA Marián: Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog PhD. - Trnava: MtF STU, 2010. 47 s Kľúčové slová: elektrická požiarna signalizácia, údržba, revízia, kontrola Práca sa zaoberá požiadavkami na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie. Práca sa skladá z piatich častí. Prvá časť charakterizuje EPS a súčasný stav v oblasti implementácie legislatívnych požiadaviek na navrhovanie EPS. Druhá časť obsahuje scenáre požiarov a voľbu typu hlásiča. Tretia časť hovorí o údržbe a revízii EPS. Vo štvrtej časti som rozobral bezpečnostné požiadavky na údržbu a revíziu EPS. V záverečnej časti som vypracoval návrh na vykonávanie údržby a revízie EPS
Kľúčové slová:elektrická požiarna signalizácia, údržba, revízia, kontrola

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene