23. 10. 2019  23:06 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
Autor: Ing. Eva Babínová
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Milan Kučma
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je systém riadenia integrovanej bezpečnosti v drevovýrobe. V prvej časti práce sa venujem popisu charakteru firmy Italslova spol. s r.o. v Palárikove. V druhej časti práce pojednávam o platnej legislatíve a normách z hľadiska integrovanej bezpečnosti. Tretia časť je zameraná na všeobecné požiadavky systému riadenia integrovanej bezpečnosti a ďalej aj systému riadenia integrovanej bezpečnosti v spoločnosti. V ďalších častiach sa zaoberám popisu technologického procesu v drevovýrobe, identifikácii nebezpečenstiev a ohrození pri spracovaní dreva a posúdení rizika podľa jednotlivých pracovných činností. Súčasný stav spracovania dokumentácie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a životného prostredia v spoločnosti je opísaná v siedmej časti. Predposledná časť je zameraná na celkové zhodnotenie systému riadenia v drevovýrobe, kde poukazujem na zistené nezhody v systéme riadenia. V závere diplomovej práce navrhujem konkrétne riešenie na zlepšenie integrovaného manažmentu v spoločnosti.
Kľúčové slová:integrovaná bezpečnosť, , nebezpečenstvo,, pracovné prostredie, riziko,


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene