Sep 20, 2019   11:58 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of radiating charakterization in the process of estimate optimizing progress decommissioning NPP A1.
Written by (author): Ing. Ivan Galbička
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie radiačných charakteristík v procese stanovenia optimalizačných postupov vyraďovania JE A1
Summary:ABSTRAKT GALBIČKA, Ivan: Monitorovanie radiačných charakteristík v procese stanovenia optimalizačných postupov vyraďovania JE A1. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav environmentalistiky a bezpečnosti práce. Kľúčové slová: monitorovanie, optimalizácia, vyraďovanie Diplomová práca sa zaoberá problematikou monitorovania radiačných charakteristík pracovného prostredia pri vyraďovaní jadrovo energetických zariadení v JE A1. Práca je rozdelená na štyri na seba nadväzujúce časti. Prvá časť je venovaná popisu JE A1 skladajúca sa z histórie, popisu pôvodnej prevádzky a súčasného stavu v súvislosti s vyraďovaním. Druhá a tretia časť sa postupne zaoberajú popisom monitorovacej sústavy, evidencie a bilancovania z nameraných výsledkov. Štvrtá, hlavná časť, sa zaoberá návrhom nových riešení v procese monitorovania zavedením nových technológií a postupov.. Záverom práce je zhodnotenie využitia nových návrhov v monitorovacom systéme v procese optimalizácie pri vyraďovaní JE A1.
Key words:monitorovanie, optimalizácia, vyraďovanie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited