Oct 21, 2019   2:12 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire prevention and solving emergency cases in coditions of ŽSR.
Written by (author): Ing. Daša Jankolová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana pred požiarmi a riešenie mimoriadnej udalosti v podmienkach ŽSR
Summary:Práca sa zaoberá analýzou stavu a úrovne zabezpečenia prepravy nebezpečného tovaru na železnici cisternovými železničnými vozňami. V prvej časti je zhodnotenie súčasného stavu pripravenosti zásahových jednotiek pre prípad mimoriadnej udalosti na železničnej infraštruktúre. Ďalej sa zaoberá technickým stavom železničných cisternových vozňov a ich technickými nedostatkami, ktoré spôsobujú zníženú bezpečnosť prepravy. Popisuje preventívne opatrenia pre vznik mimoriadnych udalostí. V závere sú uvedené návrhy na zlepšenie účinnosti prevencie a likvidácie mimoriadnych udalostí.
Key words:nebezpečná látka, zásah, mimoriadna udalosť


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited