Sep 17, 2019   2:20 p.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of the dedicated technical facilities in the beneficiary organization for safety
Written by (author): Ing. Tatiana Klačová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Koreň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv pracovných činností na vyhradených technických zariadeniach v oprávnenej organizácii na bezpečnosť pri práci
Summary:Úlohou tejto práce je posúdiť vplyv činností na vyhradených technických zariadeniach v oprávnenej organizácii na bezpečnosť pri práci, navrhnúť nápravné opatrenia v systéme BOZP v oprávnenej organizácii. Prvá kapitola popisuje súčasné teoretické poznatky z oblasti BOZP, poskytuje prehľad v súčasnosti platnej legislatívy platnej pre túto oblasť. Druhá a tretia kapitola charakterizuje spoločnosť a poskytuje prehľad vykonávaných činností na VTZ v oprávnenej spoločnosti a systém vzdelávania. Štvrtá kapitola preveruje súčasný stav v oprávnenej spoločnosti vykonávať činnosti v zmysle legislatívnych požiadaviek podľa algoritmu programu "BEZPEČNÝ PODNIK" vypracovaného IP. Piata kapitola dáva prehľad o získaných skúsenostiach počas 16 ročnej činnosti o vplyve údržby a opráv na bezpečnosť prevádzkovania VTZ V závere je opísaný účel práce a prínos pre organizáciu Klarex --Bc Klačová, Senec
Key words:vyhradené technické zariadenie, audit, BOZP, bezpečnosť prevádzkovania, bezpečný podnik


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited