Oct 16, 2019   9:48 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hydrogen storage risk minimalization possibilities at SE, a.s.- branch Jaslovské Bohunice V - 2.
Written by (author): Ing. Tomáš Kollár
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šantavý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti minimalizácie rizika v sklade vodíka spoločnosti SE, a.s. - závod Jaslovské Bohunice V-2
Summary:Zmeny na výhradnom technickom zariadení akým je aj sklad vodíka sú hlavným dôvodom práce. V práci sú uvedené zmeny ktoré boli vykonané v sklade H2 na zlepšenie spoľahlivosti a bezpečnosti zariadenia. Pri renovácií zariadenia sa nahradil systém EPS za nový ktorý dokáže presnejšie a spoľahlivejšie identifikovať únik H2. Pred dusíkové hospodárstvo sa vybudovalo stabilné hasiace zariadenie na zníženie rizika pri prípadnom požiari na vodíkovom hospodárstve. Pri rekonštrukcii stanovísk batériových vozov sa zhotovil aj prístrešok nad batériovým vozom tipu BV 3360-H2-A a zmenili sa aj pôvodné prípojné miesta spolu s potrubnými trasami. Tejto zmene sa venujem v tretej časti diplomovej práce z dôvodu výmeny pôvodných medených prípojných hadíc za tlakové hadice typu Turboflex. V závere diplomovej práce sú navrhnuté zmeny ktoré znižujú riziká vzniku ZPH a zvyšujú bezpečnosť prevádzky vodíkového hospodárstva.
Key words:ODHAD RIZIKA , SKLADOVANIE VODÍKA, PREVÁDZKA JE


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited