Sep 15, 2019   3:55 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Requirements for safe operation of elevators
Written by (author): Ing. František Labai
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Koreň
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie výťahov
Summary:Výťah patrí medzi tie vertikálne dopravné zariadenia, s ktorým sa najčastejšie stretávame v každodennom živote. Vďaka precízne prepracovanému a zdokonalenému systému kontrol, prehliadok, údržby a opráv patrí medzi najbezpečnejšie dopravné zariadenia. Aj toto dopravné zariadenie pri naplnení nepriaznivých okolností môže byť nebezpečné pre svoje okolie. Pri prevádzkovaní výťahového zariadenia je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o technické zariadenie, ktoré ak nespĺňa všetky požiadavky na zaistenie bezpečnosti, môže spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Z uvedeného dôvodu je výťah pre dopravu osôb a nákladov v zmysle príslušnej vyhlášky považovaný za vyhradené zdvíhacie zariadenie, pre ktoré platia osobitné predpisy. Veľký vplyv na životnosť výťahu má jeho interakcia jeho pohyblivých častí medzi sebou, ako i medzi pohyblivými a stabilnými časťami. Okrem tohto pôsobenia na bezpečnosť výťahu vplýva aj proces starnutia jednotlivých súčastí, na ktoré som v tejto práci poukázal. Stanovením minimálnych opatrení bolo konštatované, že bezpečnostná úroveň sledovaného výťahu je na prijateľnej úrovni, svojím stavom vyhovuje príslušným bezpečnostným požiadavkám STN platným v čase výroby a montáže.
Key words:Výťah, Modernizácia, Doprava, Bezpečnosť, Vyhodnotenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited