11. 11. 2019  21:52 Martin
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Autor: Ing. Peter Vlček
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Abstrakt:Práca sa zaoberá výberom najvhodnejšej metódy pre odsírenie spalín podnikovej teplárne Slovnaft a. s. a posúdenie jej vplyvu na životné prostredie. Realizácia projektu odsírenia spalín je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie emisných limitov, ktoré sú definované v legislatíve a do platnosti vstúpili od 1. januára 2008. Výber najvhodnejšej metódy zabezpečiť plnenie limitov pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia stanovených zákonom, použitá technológia nesmie predstavovať novú environmentálnu záťaž a musí byť zrealizovaná v súlade s najlepšie dostupnými technológiami (BAT), čo je ďalšia z podmienok, ktoré súčasná legislatíva vyžaduje. Za posledných tridsať rokov bolo vyvinutých a vo svete zrealizovaných veľké množstvo metód odsírenia spalín, vyprodukovaných v energetike pri spaľovaní fosílnych palív. Nie všetky metódy sú však vhodné pre podnikovú tepláreň. Mojou úlohou bolo v súlade s týmito požiadavkami popísať, porovnať a na základe týchto porovnaní vybrať najvhodnejšiu.
Klíčová slova:odsírenie, výber, posúdenie metód


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně