12. 11. 2019  21:42 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Autor: Ing. Peter Vlček
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Abstrakt:Práca sa zaoberá výberom najvhodnejšej metódy pre odsírenie spalín podnikovej teplárne Slovnaft a. s. a posúdenie jej vplyvu na životné prostredie. Realizácia projektu odsírenia spalín je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie emisných limitov, ktoré sú definované v legislatíve a do platnosti vstúpili od 1. januára 2008. Výber najvhodnejšej metódy zabezpečiť plnenie limitov pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia stanovených zákonom, použitá technológia nesmie predstavovať novú environmentálnu záťaž a musí byť zrealizovaná v súlade s najlepšie dostupnými technológiami (BAT), čo je ďalšia z podmienok, ktoré súčasná legislatíva vyžaduje. Za posledných tridsať rokov bolo vyvinutých a vo svete zrealizovaných veľké množstvo metód odsírenia spalín, vyprodukovaných v energetike pri spaľovaní fosílnych palív. Nie všetky metódy sú však vhodné pre podnikovú tepláreň. Mojou úlohou bolo v súlade s týmito požiadavkami popísať, porovnať a na základe týchto porovnaní vybrať najvhodnejšiu.
Kľúčové slová:odsírenie, výber, posúdenie metód


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene