Sep 15, 2019   4:47 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Minimization of liquid radioactive waste in cementation process.
Written by (author): Ing. Vladimír Slezák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:prof. Ing. Milan Piatrik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Minimalizácia kvapalných rádioaktívnych odpadov v procese cementácie
Summary:ABSTRAKT Slezák Vladimír: Minimalizácia kvapalných rádioaktívnych odpadov v procese cementácie. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava, MtF STU, 2009, Počet strán [88]. Výroba elektrickej energie v jadrových elektrárňach nie je bezodpadovou technológiou. Vznik rádioaktívnych odpadov v širšom slova zmysle nie je spojený len s prevádzkovaním jadrových reaktorov, ale aj s ťažbou a úpravou rúd s obsahom úránu, resp. thória a najmä s prepracovaním vyhoreného jadrového paliva. V posledných rokoch vo výraznej miere narastajú rádioaktívne odpady, ktoré vznikajú v dôsledku likvidácie jadrovo-energetických zariadení po ukončení ich prevádzky, tzv. decommissioning. Diplomová práca zobrazuje rádioaktívne odpady, ktoré predstavujú nevyužitý materiál, ktorý pre obsah rádionuklidov v ňom, alebo pre kontamináciu rádionuklidmi, nie je možné uviesť do životného prostredia. Diplomová práca taktiež zobrazuje spracovanie rádioaktívnych odpadov vo Finálnom spracovaní KRAO v Mochovciach a tiež bezpečnosť prevádzky spracovateľského centra. Cieľom diplomovej práce je minimalizovať sekundárne kvapalné rádioaktívne odpady v procese cementácie pri oplachoch technologických zariadení na prípravu cementovej zálievky. Objektom skúmania je objekt Finálneho spracovania kvapalných RAO v Mochovciach. V riešení opatrení analyzujem rádioaktívne odpady, spracovateľské centrum RAO v Mochovciach, spracovanie RAO formou cementácie, ako aj čiastočný a úplný oplach technologických zariadení cementovej zálievky.
Key words:rádioaktíbne odpady, spracovanie, cementácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited