17. 10. 2019  21:01 Hedviga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
Autor: Ing. Martin Šikula
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
Abstrakt:V diplomovej práci sú popísané fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti hasiacich aerosólových látok a ich environmentálna akceptovateľnosť. Pozornosť som venoval aj súčasným dostupným hasiacim látkam a ich hasiacim účinkom u nás ako aj v zahraničí. V ďalšej časti som popísal najznámejšie druhy hasiacich aerosólových látok a stabilné aerosólové hasiace zariadenia. V závere práce som vyhodnotil význam nových hasiacich aerosólových látok na základe komplexných environmentálnych parametrov.
Klíčová slova:hasiaci aerosól, zdrojová zmes, stabilné hasiace aerosólové zariadenie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně