19. 10. 2019  6:20 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
Autor: Ing. Martin Šikula
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
Abstrakt:V diplomovej práci sú popísané fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti hasiacich aerosólových látok a ich environmentálna akceptovateľnosť. Pozornosť som venoval aj súčasným dostupným hasiacim látkam a ich hasiacim účinkom u nás ako aj v zahraničí. V ďalšej časti som popísal najznámejšie druhy hasiacich aerosólových látok a stabilné aerosólové hasiace zariadenia. V závere práce som vyhodnotil význam nových hasiacich aerosólových látok na základe komplexných environmentálnych parametrov.
Kľúčové slová:hasiaci aerosól, zdrojová zmes, stabilné hasiace aerosólové zariadenie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene